Wsparcie Finansowe uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 490 000 zł  uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizował w 2017 roku zadanie pn. „ Zarybianie rybami drapieżnymi obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie jako istotny element utrzymania równowagi biologicznej ekosystemów wodnych”. W ramach zadania od 26.04.2017 do 22.06.2017 wody mazowsza zarybiono łącznie 5 897 000 szt. narybku letniego szczupaka oraz 7 860 000 szt. narybku letniego sandacza. Ryby do miejsca zarybienia dostarczane były w workach wypełnionych wodą z tlenem, tak aby zachować dobrostan ryb w trakcie przewozu. Zarybianie odbywało się z łodzi poprzez równomierne uwalnianie narybku w strefie brzegowej zarybianych wód. Nad prawidłowością przebiegu zarybień czuwała wykwalifikowana kadra ichtiologiczna, która wchodzi w skład zasobów kadrowych Okręgu. O terminach  i miejscach  zarybień informowano odpowiednio wcześniej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wyznaczonych do pomocy w akcjach zarybieniowych  Członków Kół Wędkarskich opiekujących się zarybianą wodą. Po dokonaniu zarybień sporządzano protokoły zarybieniowe, a w trakcie ich trwania dokumentację fotograficzną.

W wyniku realizacji zadania uzyskano zamierzony efekt ekologiczny: podwyższono bioróżnorodność, utrzymano równowagę ekologiczną w biosystemach, utrzymano populacje ryb przyspieszających eutrofizację na właściwym poziomie, utrzymano właściwy poziom troficzny i jej czystość, ochroniono ekosystem przed gatunkami inwazyjnymi.

Wpuszczone narybki letnie szczupaka i sandacza zaczęły wyżerowywać wylęgi ryb karpiowatych, przechodząc w miarę wzrostu na coraz większe osobniki. Dzięki temu zmniejszyła się presja ryb karpiowatych na organizmy planktonowe, które odpowiadają za spasanie glonów jednokomórkowych powodujących zakwity wód. W miarę wzrostu wspomniane gatunki zaczęły wywierać presje drapieżniczą również na gatunki inwazyjne takie jak: karaś srebrzysty babka szczupła, babka łysa, babka rurkonosa, trawianka, które stanowią zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków ryb.                

Wasze komentarze (0)