Wycieczki i zawody nadal wstrzymane!

Do Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW napływa wiele pytań z Kół PZW, czy od 4 maja br. można organizować wycieczki i zawody wędkarskie, np. z ograniczoną liczbą uczestników i przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów, mianowicie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 2 maja br. (Dz. U. z 2  maja 2020 r. poz 792), organizowanie takich imprez nadal jest niedozwolone. W obecnym reżimie sanitarnym nie ma możliwości organizacji spotkań towarzyskich, wycieczek, a tym bardziej zawodów.

OM PZW