Z prac Zarządu Okręgu – czerwiec 2018

W Domu Wędkarza w Warszawie 25 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes Zbigniew Bedyński.

Na czerwcowym posiedzeniu Zarząd Okręgu podjął następujące uchwały, które dot.:

 1. Przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. PZW za 2017 rok.
 2. Zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2017 r. oraz budżetu na 2018 r.
 3. Zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół PZW – 2018 r.
 4. Zmiany zapisów w „Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemie wyłaniania kadry Okręgu w latach 2018 – 2020 oraz zasadach rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW”.
 5. Korekty preliminarza budżetowego działalności sportowej Okręgu Maz. PZW.
 6. Przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej Komisji Odznak z 12 kwietnia 2018 r. i zgody na wystąpienie do ZG PZW o nadanie odznak związkowych i wyróżnień dla członków Okręgu Maz i osób wspomagających działalność statutową Okręgu.
 7. Udzielenia pożyczki inwestycyjnej w wysokości 15 tys. zł Zarządowi Koła nr 115 „Miejskie” w Płocku na remont siedziby przy ul. Klonowej 3A w Płocku.
 8. Zmian w punktacji oceny działalności młodzieżowej kół Okręgu Maz.
 9. Ustalenia pogotowia kasowego dla kół prowadzących schroniska wędkarskie.
 10. Doprecyzowania zasad posiadania rachunków bankowych w kołach Okręgu Maz. PZW.
 11. Zmian w załączniku do „Regulaminu postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej”
 12. Wystąpienia do starosty Powiatu Przasnyskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR.
 13. Porozumienia ze Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Góra.
 14. Dofinansowania zakupu gablot w Kole nr 9 Błonie w kwocie 5 tys. zł.
 15. Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:

- przyjęcia cennika materiału zarybieniowego – wiosna 2018 r., wyprodukowanego w ośrodkach własnych;

- przyjęcia cennika usług na łowisku specjalnym w Halinowie i Ośrodku Rybackim w Wierzbicy;

- nadania tytułu Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego PZW;

- nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej;

- zmian w komisjach egzaminacyjnych kół;.

- korekty w ocenie działalności Koła Nr 134 przy Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi;

- przejęcia przez Okręg stanicy „Góra” i przepisania części składników majątkowych na stan Koła nr 1 Warszawa Śródmieście;

- uruchomienia stanicy wędkarskiej w Mojtynach i zatwierdzenia cennika usług;

- nadania tytułu instruktora wędkarstwa rzutowego I stopnia PZW;

- przyznania licencji sędziowskich;

- nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”;

- zmiany w zezwoleniu na amatorski połów ryb Okręgu Maz. PZW dot. wędkowania w jeziorze Góra;

- zmiany miejsca III Spławikowych Zawodów GPX Okręgu.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZ. PZW Z 25 CZERWCA 2018 r.