Z prac Zarządu Okręgu – luty 2018

W Domu Wędkarza w Warszawie 19 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes Zbigniew Bedyński.

Na lutowej sesji Zarząd podjął następujące uchwały, które dot.:

 1. Zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2017 r. oraz budżetu na 2018 r.
 2. Zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2018 rok.
 3. Zatwierdzenia oceny działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW za 2017 rok
 4. Zatwierdzenia składu komisji weryfikującej pracę kół.
 5. Zasad rozprowadzania znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu.
 6. Liczby diet dla członków PZW pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu Mazowieckiego PZW.
 7. Zatwierdzenia protokołu weryfikacyjnego sędziów w dyscyplinach wędkarskich.
 8. Zatwierdzenia diet dla działaczy funkcyjnych w kołach (na podstawie uchwał zarządów kół).
 9. Zatwierdzenia regulaminu przyznawania tytułu „ Sędzia honorowy Okręgu Mazowieckiego PZW”.
 10. Zatwierdzenia „Polityki rachunkowości”.
 11. Zatwierdzenia „Regulaminu zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry okręgu w latach 2018 – 2020 oraz zasad rozgrywania indywidualnych i drużynowych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW”.
 12. Przyznania licencji sędziowskich.
 13. Zatwierdzenia zmian w komisjach egzaminacyjnych kół.
 14. Rejestracji Klubu Sportowego Tubertini Mazowsze.
 15. Dofinansowania w roku 2018 zawodników posiadających uprawnienia do startu w zawodach Grand Prix Polski.
 16. Zmian w „Regulaminie rocznej oceny działalności kół”.
 17. Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:

- zakupu internetowego serwisu INFORLEX.PL,

- zatwierdzenia „Kalendarza imprez sportowych Okręgu na 2018 r.”,

- ustalenia wysokości składki członkowskiej – wpisowe członka uczestnika na 2018 r.,

- rozłożenia na raty zadłużenia skarbnika Koła Nr 22 Zegrze Południowe,

- wykonania robót ziemnych w Ośrodku Zarybieniowym Świesz,

- powołania kadry Okręgu Mazowieckiego PZW w 2018 r.,

- zatwierdzenia zmian w komisjach egzaminacyjnych kół,

- zmian w składzie Komisji Inwestycyjno – Schroniskowej,

- nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”,

- dofinansowania prac polegających na odmuleniu i konserwacji stawu w Koźle w kwocie 3 tys. zł,

- wprowadzenia wymiaru ochronnego dla okonia – do 15 cm, w zawodach sportowych rozgrywanych w Okręgu Mazowieckim (nie dotyczy zawodów w dyscyplinie spinningowej),

- zatwierdzenia wstępnej oceny działalności kół,

- zatwierdzenia protokołu wydanych zezwoleń wraz z hologramami dla Członków Honorowych PZW, członków uczestników spoza Okręgu oraz członków PZW, którzy utracili zezwolenie po wcześniejszym wydaniu, a także uszkodzonych hologramów objętych protokółem likwidacyjnym podpisanym przez Okręgową Komisję Rewizyjną,

- zatwierdzenia wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego OM PZW za 2017 r.,

- przydzielenia wód pod opiekę kołom PZW dawnego Okręgu PZW w Łodzi,

- sprzedaży dwóch przyczep kempingowych,

- zarejestrowania Klubu Sportowego Zimpio Fishing Team,

- zasad finansowania stanic i schronisk wędkarskich zarządzanych przez jednostki organizacyjne Okręgu Mazowieckiego PZW,

- wpłaty 2500 zł na konto Fundacji Onkologicznej ALIVIA w związku z chorobą Sławomira Wojciechowskiego,

- wykonania zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego ws. ograniczenia populacji eutrofizujących ryb karpiowatych w Jeziorze Zegrzyńskim.

załącznik:

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZ. PZW Z 19 LUTEGO 2018 r.