Z prac Zarządu Okręgu – luty 2020

W Domu Wędkarza w Warszawie 24 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.

Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

1. Zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2020 rok.

2. Zatwierdzenia oceny działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW za 2019 rok.

3. Zatwierdzenia diet dla działaczy funkcyjnych w kołach.

4. Nadania medalu „Za działalność dla Mazowieckiego Wędkarstwa”.

5. Dofinansowania wydania książki pt. „Dzieje Koła Miejskiego PZW w Makowie Mazowieckim”.

6. Zmian w „Kalendarzu imprez sportowych na 2020 rok”.

7. Zmian w zasadach wędkowania w wodach Okręgu Maz. PZW.

8. Zmian w składzie Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód.

9. Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:

– pokrycia części podatku i ubezpieczenia stanicy wędkarskiej w Serocku ze środków statutowych Okręgu w kwocie 8200 zł;

– zwrotu do kasy Koła nr 9 w Błoniu kwoty 996,21 zł, która pozostała po organizacji Rzutowych Indywidualnych Mistrzostw Polski  w 2019 r;

– zgody na przeniesienie siedziby Koła nr 22 Zegrze Południowe;

– wystąpienia do ZG PZW o udostępnienie pomieszczenia na potrzeby Biura ZO;

– pozbawienia licencji sędziowskich;

– zmian w Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 10 Góra Kalwaria;

– powołania Kol. E. Krawczak na stanowisko p.o. głównej księgowej Biura ZO i udzielenia pełnomocnictwa;

– wydanych zezwoleń wraz z hologramami bez wykupienia składek członkowskich okręgowych na wędkowanie w wodach Okręgu Maz. PZW w 2019 r. oraz uszkodzonych hologramów objętych protokółem likwidacyjnym podpisanym przez Okręgową Komisję Rewizyjną;

– zmiany w Regulaminie Kolegium Sędziowskiego Sportu Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego PZW;

– zmian w „Zasadach Gospodarki Finansowej Kół PZW”;

– połączenia Kół nr 134 przy Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi i nr 137 Ozorków;

– nadania medalu „Za działalność dla Mazowieckiego Wędkarstwa”;

– nadania tytułu „Sędzia Honorowy PZW Dyscyplin Wędkarskich”;

– zmiany adresu siedziby Koła Nr 9 Błonie;

– zmiany punktacji za rybę (okoń) w zawodach spinningowych Okręgu Maz. PZW;

– dofinansowania startów zawodników w dyscyplinie gruntowej;

– zatwierdzenia wyników weryfikacji sędziów Okręgu Maz. PZW;

– ustalenia limitów wpłat dokonywanych przez skarbników do kasy Biura ZO;

– likwidacji Koła nr 116 „Spółdzielca” w Płocku;

– nadania Odznaki PZW „Wzorowy Młody Wędkarz”;

– zmian w Komisjach Egzaminacyjnych Kół Okręgu Maz. PZW: nr 3 Warszawa Mokotów, nr 79 Warszawa Ursus i nr 136 KWP w Łodzi;

– udzielenia pełnomocnictwa wiceprezesowi ds. inwestycyjno-schroniskowych w związku z wyborem wykonawcy do remontu płuczki w  Ośrodku Zarybieniowym Zatory;

– zatwierdzenia wzoru papieru firmowego Okręgu Maz. PZW.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZ. PZW z 24 lutego 2020 r.