Zanieczyszczenie obwodu rybackiego Wisła Nr 3

      Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z uwagą i troską przyjął informację o awarii kolektorów biegnących pod korytem rzeki Wisła, dostarczających ścieki do oczyszczalni Czajka. Głębokie zaniepokojenie budzi fakt tak poważnego zakłócenia użytkowania obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3, do którego należy w/w odcinek rzeki. Obszar zrzutu  surowych ścieków, był od godzin południowych do późnych godzin wieczornych w promieniu kilku kilometrów obserwowany  przez służby podległe Okręgowi oraz z nim współpracujące. W kolejnych dniach działania te będą systematycznie kontynuowane.

Obecnie analizowane są wielkości obciążeń ściekami  i możliwe  skutki ich oddziaływania. Gromadzona jest dokumentacja, która może być podstawą do występowania o zwrot kosztów przyszłych, ewentualnych zarybień odtworzeniowych.  Mając powyższe na uwadze prosimy o nadsyłanie zdjęć śniętych ryb wraz z krótkimi adnotacjami dotyczącymi miejsca i czasu stwierdzenia obecności tych ryb. Dotyczy to przede wszystkim przypadków występujących na odcinku od Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego.

W związku ostrzeżeniem Głównego Inspektora Sanitarnego dla powiatów warszawskiego-zachodniego, legionowskiego i nowodworskiego, przypominamy o ostrożności w trakcie wędkowania na odcinku podwarszawskim. W naszym przekonaniu wzdłuż lewego brzegu, na odcinku pierwszych 5 – 7 kilometrów od kolektora możliwe jest znaczące podwyższenie liczebności bakterii charakterystycznych dla ścieków bytowych. Wobec tego wskazujemy na konieczność zachowania  uwagi szczególnej właśnie w tym obszarze, a w razie złowienia ryby nie zalecamy jej zabierania z łowiska. 

Prosimy wędkarzy łowiących poniżej Warszawy o to, aby  śledzili komunikaty wydawane przez uprawnione służby państwowe i racjonalnie, odpowiedzialnie dostosowywali swoją wędkarską aktywność do zagrożeń, jakie są ogłaszane w mediach. Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze.

 

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego

PZW w Warszawie