Zarybienia smoltami troci - Wisła we Włocławku - Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie