Zarybienie - Karaś pospolity kroczek 2022 r.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego informuje o akcjach zarybieniowych:                                                      

lp

Data i godzina

Obwód rybacki i miejsce

Materiał i ilość

1

27.03.2022
Odbiór mat. godz. 7:00
m. Leszczany

Zarybienie godz.  11.00-13.00

Rzeki Nurzec nr 1
m. Ciechanowiec

Karaś pospolity kroczek – 300 kg

Akcję zarybieniową prowadzi: tel. – 501607977