Komisja rewizyjna

  1.          Kamiński Wojciech              Przewodniczący

  2.          Recielski Bogdan                 Zastępca przewodniczącego

  3.                                                       sekretarz

  4.          Dybkowski Andrzej              członek

  5.          Frelik Tomasz                      członek

  6.          Kubaszewski Jan                 członek

  7.          Łukasik Jerzy                       członek

  8.          Antoni Świetlikowski            członek

  9.          Storma Stanisław                członek