Komisja rewizyjna

  1.

Bogdan Recielski

Przewodniczący

  2.

Rafał Klimczak

zastępca przewodniczącego

  3.

Tomasz Morawski

sekretarz

  4.

Piotr Byjer

członek

  5.

Wojciech Kamiński

członek

  6.

Zbigniew Lewandowski

członek

  7.

Jerzy Łukasik

członek

  8.

Kamil Rawski

członek

  9.

Leszek Szyler

członek