Komisja rewizyjna

  1.          Kamiński Wojciech              Przewodniczący

  2.          Recielski Bogdan                 Zastępca przewodniczącego

  3.          Wytrykus Krzysztof              sekretarz

  4.          Dybkowski Andrezj              członek

  5.          Frelik Tomasz                      członek

  6.          Kubaszewski Jan                 członek

  7.          Łukasik Jerzy                       członek

  8.          Milewski Bogdan                  członek

  9.          Storma Stanisław                członek