Komisja rewizyjna

1. Krzysztof Wytrykus - przewodniczący

2. Andrzej Bakanowski - wiceprzewodniczący

3. Wojciech Kamiński - sekretarz

4. Andrzej Dybkowski - członek

5. Zbigniew Gielniewski - członek

6. Jan Kubaszewski - członek

7. Jerzy Łukasik - członek

8. Bogdan Milewski - członek 

9. Antoni Świetlikowski - członek