Komisja rewizyjna

  1.

Bogdan Recielski

Przewodniczący

  2.

Rafał Klimczak

zastępca przewodniczącego

  3.

Wojciech Kamiński

sekretarz

  4.

Piotr Byjer

członek

  5.

Tomasz Morawski

członek

  6.

Zbigniew Lewandowski

członek

  7.

Jerzy Łukasik

członek

  8.

Kamil Rawski

członek

  9.

Leszek Szyler

członek