Komisja rewizyjna

  1.          Kamiński Wojciech              Przewodniczący

  2.          Recielski Bogdan                 Zastępca przewodniczącego

  3.          Andrzej Bakanowski            sekretarz

  4.          Dybkowski Andrezj              członek

  5.          Frelik Tomasz                      członek

  6.          Kubaszewski Jan                 członek

  7.          Łukasik Jerzy                       członek

  8.          Antoni Świetlikowski            członek

  9.          Storma Stanisław                członek