SSR Warszawa

Proszę do dnia 3.10.2017 r dostarczyć zestawienie za III kwartał do PZW ul. Twarda 42 lub przesłanie na adres szczep67@o2.pl . W przypadku nie dostarczenia zestawienia po w/w terminie zestawienie nie będzie wykazane w ogólnym zestawieniu i należy rozliczyć się indywidualnie. Pragnę poinformować , że od 6.09.2017 do 8.10.2017 roku będę przebywał po za terenem Warszawy w związku z powyższym proszę kontaktować się z Komendantem PSR Posterunek Warszawa po uprzednim wysłaniu sms.

Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy

Szczepan Czernecki