SSR Warszawa

W dniu 10.02.2018 roku w Serocku siedzibie koła nr 6 odbędzie się szkolenie komendantów i strażników SSR Okręgu Mazowieckiego. Szkolenie będzie prowadził Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej a następnie odbędzie się wykład z udzielania pierwszej pomocy. W związku z powyższym proszę Komendantów Powiatowych oraz Komendantów grup terenowych SSR o podanie telefonicznie ilości chętnych strażników którzy wezmą udział w szkoleniu do koordynatora szkolenia Szczepana Czerneckiego do dnia 5.02.2018 roku z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

Plan szkolenia:

8.45-9.00 potwierdzenie listy obecności

9.00-11.30 szkolenie prowadzone przez Komendanta Wojewódzkiego PSR

11.30-12.00 przerwa

12.00-14.00 wykład z udzielania pierwszej pomocy

14.00 zakończenie szkolenia

 

 

                                                                                                                                      z poważaniem

                                                                                                                                  Szczepan Czernecki

Proszę do dnia 3.10.2017 r dostarczyć zestawienie za III kwartał do PZW ul. Twarda 42 lub przesłanie na adres szczep67@o2.pl . W przypadku nie dostarczenia zestawienia po w/w terminie zestawienie nie będzie wykazane w ogólnym zestawieniu i należy rozliczyć się indywidualnie. Pragnę poinformować , że od 6.10.2017 do 10.11.2017 roku będę przebywał po za terenem Warszawy w związku z powyższym proszę kontaktować się z Komendantem PSR Posterunek Warszawa po uprzednim wysłaniu sms.

Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy

Szczepan Czernecki