SSR Warszawa

W dniu 18.11.2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie PZW Warszawa ul.Twarda 42 odbędzie się szkolenie strażników SSR na obszar Warszawy następujących grup terenowych 2, 28, 3, 31, 32, 35, 39,41, 5, 50,  działających przy kołach PZW. Szkolenie jest obowiązkowe strażnik wpisując się na listę obecności zobowiązany jest okazać legitymację i odznakę SSR oraz długopis do rozwiązania testu.  Prowadzone będzie przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej , następnie prowadzone będzie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Plan Szkolenia:

9.40-10.00 potwierdzenie obecności strażników SSR

10.00-11.30 szkolenie

11.30-12.00 pytania i scenki dotyczące kontroli

12.00-12.30 rozwiązanie testu 

12.30-12.45 przerwa

12.45-13.30 szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy medycznej i pogadanka

13,30zakończenie szkolenia

 

Strażnicy którzy nie będą uczestniczyć w szkoleniu lub nie zaliczą testu będą zobowiązani do złożenia odznaki strażnika SSR gdyż nie będą mieli przedłużonych uprawnień na rok 2018.

 

 

                                                                                                                                          z poważaniem

                                                                                                                     Komendant SSR na obszar Warszawy

                                                                                                                     Szczepan Mieczysław Czernecki

Proszę do dnia 3.10.2017 r dostarczyć zestawienie za III kwartał do PZW ul. Twarda 42 lub przesłanie na adres szczep67@o2.pl . W przypadku nie dostarczenia zestawienia po w/w terminie zestawienie nie będzie wykazane w ogólnym zestawieniu i należy rozliczyć się indywidualnie. Pragnę poinformować , że od 6.10.2017 do 10.11.2017 roku będę przebywał po za terenem Warszawy w związku z powyższym proszę kontaktować się z Komendantem PSR Posterunek Warszawa po uprzednim wysłaniu sms.

Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy

Szczepan Czernecki