SSR Warszawa

Od dnia 11.04.2018 roku zobowiązuję Panów Komendantów grup terenowych do pisania pisma przewodniego dotyczącego powołania i odwołania strażników SSR z uwagi na to, że  wpływają oświadczenia dotyczące powołania strażników SSR i nie jestem w stanie stwierdzić czy są zgodne z decyzją Komendanta grupy czy też nie, to samo dotyczy odwołania strażników SSR.

W przypadku braku pisma od Komendanta grupy dotyczącego powołania  nie będę powoływał strażników natomiast legitymacje które trafią do mnie bez pisma będę uważał, że należy odwołać danego strażnika.

Z poważaniem

Komendant SSR na obszar W-wy

Szczepan Mieczysław Czernecki

 

Proszę do dnia 3.10.2017 r dostarczyć zestawienie za III kwartał do PZW ul. Twarda 42 lub przesłanie na adres szczep67@o2.pl . W przypadku nie dostarczenia zestawienia po w/w terminie zestawienie nie będzie wykazane w ogólnym zestawieniu i należy rozliczyć się indywidualnie. Pragnę poinformować , że od 6.10.2017 do 10.11.2017 roku będę przebywał po za terenem Warszawy w związku z powyższym proszę kontaktować się z Komendantem PSR Posterunek Warszawa po uprzednim wysłaniu sms.

Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy

Szczepan Czernecki