SSR Warszawa

W dniu 8.04.2017 roku w siedzibie PZW OM Warszawa ul Twarda 42 odbędzie się szkolenie strażników SSR na obszar Warszawy.

Plan szkolenia

8.45-9.00 potwierdzenie obecności strażników SSR

9.00-10.30 szkolenie z zakresu obowiązków i uprawnień  strażników SSR

10.30-10.45 pogadanka

10.45-11.00 przerwa

11.00-12.30 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej

12.30-12.45 pogadanka i zakończenie szkolenia.

W związku z dużą liczbą strażników SSR z obszaru Warszawy będzie sprawdzana przynależność strażników do grup terenowych w związku z powyższym strażnicy są zobowiązani posiadać przy sobie legitymację SSR.

 

 

                                                                                                                          Komendant SSR na obszar Warszawy

                                                                                                                          Szczepan Mieczysław Czernecki