Uchwały prezydium kadencja 2022 -2026

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 09.05.2022 r.:

uchwała nr 9/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia cenników opłat w stanicach wędkarskich Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 10/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 11/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 12/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 13/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 14/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 ru

uchwała nr 15/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia „Ramowego Regulaminu Komisji Problemowych” Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 16/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Organizacyjnych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 17/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu  Komisji ds. Promocji Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 18/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu  Komisji ds. Odznaczeń Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 19/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 20/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Ekonomiczno-Finansowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 21/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Inwestycyjno-Schroniskowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 22/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. współpracy z Kołami Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 23/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia” Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej przez użytkowników w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”.

uchwała nr 24/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 25/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW na I półrocze 2022 r.

załącznik:

uchwały z dnia 09.05.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 04.04.2022 r.:

uchwała nr 4/IV/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

uchwała nr 5/IV/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

uchwała nr 6/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia cennika usług na łowisku specjalnym w Halinowie oraz Ośrodku Rybackim w Wierzbicy.

uchwała nr 7/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarska.

uchwała nr 8/IV/2022 w sprawie: zmiany banku do obsługi rachunku bankowego Koła Nr 88 Wyszków.

załącznik:

uchwały z dnia 04.04.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 14.03.2022 r.:

uchwała nr 3/III/2022 w sprawie: zmian w  Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, system wyłaniania kadry oraz zasady rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW.

załącznik:

uchwały z dnia 14.03.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 25.02.2022 r.:

uchwała nr 1/II/e/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

uchwała nr 2/II/e/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

załącznik:

uchwały z dnia 25.02.2022 r.