Uchwały prezydium kadencja 2022 -2026

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 11.03.2024 r.:

Uchwała nr  132/III/2024  w sprawie: zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego – Wiosna 2024. Produkcja z ośrodków własnych: OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo, OZ Świesz,  OZ Nowodwór, ZR Janowo, OHR Ostrołęka

Uchwała nr 133/III/2024 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na naprawę grobli na stawach w Ośrodku Zarybieniowym w Halinowie

Uchwała nr 134/III/2024 w sprawie: nadania tytułu Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

Uchwała nr 135/III/2024 w sprawie: nadania stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

Uchwała nr 136/III/2024 w sprawie:  wyrażenia zgody na objęcie zakazem wędkowania na stawie Talar „Pod lasem” bezpośrednio po zarybieniu oraz na czas trwania zawodów wędkarskich

Uchwała nr 137/III/2024 w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z wniesienia okresowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW spoza Okręgu Mazowieckiego PZW startujących w zawodach „1 Spławikowe GPP o Puchar Robinsona” na Kanale Żerański oraz zastosowanie wymiarów ochronnych ryb zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r.

Uchwała nr 138/III/2024  w sprawie: zatwierdzenia dodatkowego punktu dystrybucji składek członkowskich i przyjmowania opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Kole nr 6 Warszawa-Wola

Uchwała nr 139/III/2024 w sprawie: dofinansowania Koła OM PZW nr 38 „Narew” w Ostrołęce

Uchwały z dnia 11.03.2024 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 5.02.2024 r.:

Uchwała nr  116/II/2024 w sprawie: przyjęcia „Ramowej tematyki na spotkania instruktażowe z Prezesami Zarządów Kół  oraz Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej Koła”

Uchwała nr 117/II/2024 w sprawie: przyjęcia „Ramowej tematyki na spotkania instruktażowe z Sekretarzami Kół  Okręgu Mazowieckiego PZW”

Uchwała nr 118/II/2024 w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 119/II/2024 w sprawie:  przedłożenia Zarządzenia Nr 3/2024 Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2024 r.

Uchwała nr 120/II/2024 w sprawie:  wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie hangaru przy ul. Energetycznej w Ostrołęce dla Koła OM PZW nr 60 „Kiełbik” w Ostrołęce

Uchwała nr 121/II/2024 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 112/I/2024 Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2024 r.    

Uchwała nr 122/II/2024 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 113/I/2024 Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2024 r.     

Uchwała nr 123/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Komisji egzaminacyjnej  na kartę wędkarską                                      

Uchwała nr 124/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole OM PZW nr 72 „ENERGOPAP” Ostrołęka        

w Uchwała nr 125/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole OM PZW nr 96 w Celestynowie Kole OM PZW nr 72 „ENERGOPAP” Ostrołęka w Kole OM PZW nr 55

Uchwała nr 126/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole OM PZW nr 140 Widzew Wschód „CERTA” Czerwińsk nad Wisłą     

Uchwała nr 127/II/2024 w sprawie:  uchylenia Uchwały nr 01/12/2023 Zarządu Koła OM PZW nr 50 METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.  z dnia 04-12-2023

Uchwała nr 128/II/2024 w sprawie:  uchylenia Uchwały nr 2/2024 Zarządu Koła OM PZW nr 66 w Przasnyszu z dnia 9.01.2024 r.      

Uchwała nr 129/II/2024 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” dla członka uczestnika Koła OM PZW nr 3 Warszawa-Mokotów    

Uchwała nr 130/II/2024 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” dla członków uczestników Koła OM PZW nr 7 Warszawa-Ochota

Uchwała nr 131/II/2024 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” dla członków uczestników Koła OM PZW nr 61 Ząbki        

Uchwały z dnia 5.02.2024 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 8.01.2024 r.:

Uchwała nr 110/I/2024 w sprawie: przyjęcia wstępnej „Rocznej Oceny Działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW” za 2023 rok

Uchwała nr 111/I/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole OM PZW nr 39 Warszawa – Białołęka

Uchwała nr 112/I/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole OM PZW nr 100 BISTYP

Uchwała nr 113/I/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole OM PZW nr 102 Aleksandrów Kujawski

Uchwała nr 114/I/2024 w sprawie:  uchylenia Uchwał Zarządu Koła OM PZW Nr 8 Warszawa – Wilanów

Uchwała nr 115/I/2024 w sprawie:  dystrybucji rocznych składek członkowskich ogólnozwiązkowych, rocznych i okresowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych za pośrednictwem platform płatności elektronicznych

Uchwały z dnia 8.01.2024 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 18.12.2023 r.:

Nie podejmowano uchwał

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 6.11.2023 r.:

Uchwała nr 106/XI/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 107/XI/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr  108/XI/2023 określenia adresu siedziby Koła „Jutrzenka” oznaczonego numerem 113

Uchwała nr 109/XI/2023 w sprawie: w sprawie: zawieszenia pracy Komisji egzaminacyjnej w Kole nr 102 w Aleksandrowie Kujawskim

Uchwały z dnia 06.11.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 9.10.2023 r.: 

Uchwała nr  105/X/2023w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole nr 109 „METALURG”  Kutno Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwały z dnia 09.10.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 4.09.2023 r.:

Uchwała nr  98/IX/2023 w sprawie: zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego – Jesień 2023

Produkcja z ośrodków własnych: OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo, OZ Świesz, OZ Nowodwór, ZR Janowo, OHR Ostrołęka

Uchwała nr 99/IX/2023 w sprawie:  przedłożenia Zarządzenia Nr 2/2023 Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr 100/IX/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy licencyjnej Apka The Fish

Uchwała nr 101/IX/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 102/IX/2023 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu pracy zdanej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”

Uchwała nr  103/IX/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej  na kartę wędkarską w Kole nr 90 Gocław Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 104/IX/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym oraz zwolnienia z wniesienia okresowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, członków PZW spoza Okręgu Mazowieckiego PZW startujących w „Zawodach Spinningowych Teamów z łodzi Serockowe Łowy”

Uchwały z dnia 4.09.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 7.08.2023 r.:

Uchwała nr 93/VIII/2023 w sprawie:  uchylenia Uchwały Zarządu Koła nr 117 w Płocku Okręgu Mazowieckiego Polskiego  Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 94/VIII/2023 w sprawie: zatwierdzenia Uchwały Zarządu Koła PZW Nr 13 w Legionowie z dnia 14 lipca 2023 r., w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 1/I/2023      

Uchwała nr 95/VIII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie wyceny gruntów działek będących własnością Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 96/VIII/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole nr 16 w Otwocku Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie                  

Uchwała nr 97/VIII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków z Umowy o stałą obsługę prawną z dnia 16.08.2017 r. i podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o stałą obsługę prawną

Uchwały z dnia 7.08.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 10.07.2023 r.:

Uchwała nr 92/VII/2023 w sprawie: zasad samodzielnego korzystania przez działaczy z samochodów służbowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały z dnia 10.07.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 12.06.2023 r.:

nie podejmowano uchwał.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 08.05.2023 r.:

Uchwała nr 85/V/2023 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” w Kole nr 23 w Zielonce          

Uchwała nr 86/V/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską w Kołach nr: 3, 6 i 31 Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie        

Uchwała nr 87/V/2023 w sprawie: zwiększenia środków finansowych na remont pomieszczeń w Biurze Terenowym we Włocławku

Uchwała nr 88/V/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 89/V/2023 w sprawie: likwidacji Koła nr 135 w Konstantynowie Łódzkim

Uchwała nr 90/V/2023 w sprawie: przydzielenia wody pod opiekę Koła nr 50 Metro Warszawskie

Uchwała nr 91/V/2023 w sprawie: wprowadzenia zakazu używania środków pływających na zbiornikach w miejscowości Grodzisk Mazowiecki

Uchwały z dnia 08.05.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 03.04.2023 r.:

Uchwała nr 75/IV/2023 w sprawie: zatwierdzenia cenników opłat w stanicach wędkarskich Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 76/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia cennika usług i regulaminu łowiska specjalnego w Halinowie oraz w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy w 2023 roku

Uchwała nr 77/IV/2023 w sprawie:  podziału środków okręgowego programu refundacji części kosztów jakie koła ponoszą na ochronę wód w 2023 roku.

Uchwała nr 79/IV/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską w Kołach nr: 72 i 84 Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie            

Uchwała nr 80/IV/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmiany w  „Terminarzu zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2023 rok”

Uchwała nr 81/IV/2023 w sprawie: skrócenia zakazu wędkowania ze środków pływających oraz  skrócenia zakazu połowu na przynęty większe niż 5 cm w dniu 30.04.2023 r.    

Uchwała nr 82/IV/2023 w sprawie: dofinansowania Koła nr 85 w Kolnie

Uchwała nr 83/IV/2023 w sprawie: zmiany nazwy oraz statusu Koła „POLMO” Łomianki oznaczonym  numerem 67

Uchwała nr 84/IV/2023 w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji Rybackiej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały z dnia 03.04.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 06.03.2023 r.:

Uchwała nr 70/III/2023 w sprawie: zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego – Wiosna 2023 Produkcja z ośrodków własnych: OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo, OZ Świesz, OZ Nowodwór, ZR Janowo, OHR Ostrołęka       

Uchwała nr 71/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup kontenera biurowego dla Straży Wód oraz Społecznej Straży Rybackiej

Uchwała nr 72/III/2023 w sprawie: zmiany przydzielonych wód pod opiekę Koła nr 117 „Wędkarz”  w Płocku

Uchwała nr 73/III/2023 w sprawie: przydzielenia wody pod opiekę Koła nr 114 „Mazowsze” w Płocku                                       

Uchwała nr 74/III/2023 w sprawie:  zawieszenia uchwały Zarządu Koła Nr 39 Warszawa-Białołęka

Uchwały z dnia 06.03.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 06.02.2023 r.:

Uchwała nr  60 /II/2023 w sprawie: procedury likwidacji Kół i Klubów PZW

Uchwała nr 61/II/2023 w sprawie: likwidacji Koła nr 118 w Radziejowie

Uchwała nr 62/II/2023 w sprawie: rozłożenia na raty zobowiązania za fakturę dot. użytkowania gruntu stanowiącego obręb Koła nr 56 MZK wraz ze stanicą wodną przy ul. Santockiej 29

Uchwała nr 63/II/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup odzieży dla Społecznej Straży Rybackiej Posterunku Zegrze

Uchwała nr 64/II/2023 w sprawie: rezygnacji z przydzielonej wody pod opiekę Kołu nr 127 „Południe”  we Włocławku  

Uchwała nr 65/II/2023 w sprawie: przydzielenia wód pod opiekę Kołu nr 102 w  Aleksandrowie Kujawskim

Uchwała nr 66/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską w Kołach nr: 16, 66, 83, 117, 126 Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 67/II/2023 w sprawie:  zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 68/II/2023 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”

Uchwała nr 69/II/2023 w sprawie: dofinansowania udziału w Międzynarodowych Zawodach Rzutowych – Halowy Puchar Europy

Uchwały z dnia 06.02.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 09.01.2023 r.:

Uchwała nr 55/I/2023 w sprawie: przyjęcia wstępnej „ Rocznej Oceny Działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW” za 2022 rok

Uchwała nr 56/I/2023 w sprawie:  zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 57/I/2023 w sprawie: w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy

Uchwała nr 58/I/2023 w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym OM PZW w Warszawie

Uchwała nr 59/I/2023 w sprawie: przydzielenia wody pod opiekę Kołu nr 22 w Zegrzu Południowym

Uchwały z dnia 09.01.2023 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 05.12.2022 r.:

Uchwała nr 54/XII/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na wędkarska w Kole Nr 56 MZK

Uchwały z dnia 05.12.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 07.11.2022 r.:

Uchwała nr 52/XI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie przebudowy płuczki w Ośrodku Zarybieniowym Zatory

Uchwała nr 53/X/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

Uchwały dnia 07.11.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 10.10.2022 r.:

Uchwała nr 50/X/2022 w sprawie: złożenia wniosku do Głównej Komisji Odznak ZG PZW o nadanie złotej odznaki PZW z wieńcami

Uchwała nr 51/X/2022 w sprawie: zwolnienia z opłaty składki okresowej na ochronę i zagospodarowanie wód zawodników spoza Okręgu Mazowieckiego PZW na czas trwania zawodów na Zalewie Zegrzyńskim, startujących w „Spinningowych Mistrzostwach Teamów”

Uchwały z dnia 10.10.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 05.09.2022 r.:

uchwała nr 43/IX/2022 w sprawie: zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego – Jesień 2022. Produkcja z ośrodków własnych (OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo, OZ Świesz)

uchwała nr 44/IX/2022 w sprawie: włączenia pozostałych jednostek organizacyjnych – Kół wędkarskich Okręgu  Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie do Platformy e-learningowej „e-karta.ompzw.pl”

uchwała nr 45/IX/2022 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Otwockiego o zmianę na stanowisku Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej

uchwała nr 46/IX/2022 w sprawie: wystąpienia do Starosty Kutnowskiego o zmianę na stanowisku Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej

uchwała nr 47/IX/2022 w sprawie: powołania Kadry Okręgu Mazowieckiego w dyscyplinie Spinningowej Teamowej

uchwała nr 48/IX/2022 w sprawie: zwolnienia z opłaty składki okresowej na ochronę i zagospodarowanie wód zawodników spoza Okręgu Mazowieckiego PZW na czas trwania zawodów na Kanale Żerańskim, startujących w Spławikowych Grand Prix Polski.

uchwała nr 49/IX/2022 w sprawie: zwolnienia z opłaty składki okresowej na ochronę i zagospodarowanie wód zawodników spoza Okręgu Mazowieckiego PZW na czas trwania zawodów na rzece Narew nr 7 startujących w „Ogólnopolskich Zawodach Spinningowych z łodzi – Serockowe Łowy”.

uchwały z dnia 05.09.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 01.08.2022 r.:

uchwała nr 38/VIII/2022 w sprawie: zwolnienia z opłaty za zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb dla osób niezrzeszonych w PZW wchodzących w skład drużyny Urzędu Gminy Kutno startującej w zawodach Koła nr 109 „METALURG” Kutno.

uchwała nr 39/VIII/2022 w sprawie:  zmiany Komendanta Społecznej  Straży Rybackiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

uchwała nr 40/VIII/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę  wędkarska w Kole Nr 4 Warszawa-Praga-Południe.

uchwała nr 41/VIII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na wydanie prawa do dysponowania działką na cele budowlane w miejscowości Halinów/Długa Kościelna.

uchwała nr 42/VIII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o Stałą Obsługę Prawną.

uchwały z dnia 01.08.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte z dnia 04.07.2022 r.:

uchwała nr 32/VII/2022 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Grajewskiego o zmianę na stanowisku Komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

uchwała nr 33/VII/2022 w sprawie: ufundowania nagrody za zajęcie II miejsca na Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.

chwała nr 34/VII/2022 w sprawie: dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata U-25.

uchwała nr 35/VII/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę     wędkarska w Kole Nr 39 Warszawa-Białołęka.

uchwała nr 36/VII/2022 w sprawie: przyznania licencji sędziowskich w dyscyplinach wędkarskich.

uchwała nr 37/VII/2022 w sprawie: refundacji w ramach Programu częściowej refundacji kosztów działania Kół w ochronie wód na rok 2022.

uchwały z dnia 04.07.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 06.06.2022 r.:

uchwała nr 26/VI/2022 w sprawie: przyjęcia planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW na II półrocze 2022 r.

uchwała nr 27/VI/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 28/VI/2022 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”.

uchwała nr 29/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległej należności Skarbu Państwa z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie w rejonie ulicy Statkowskiego.

uchwała nr 30/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty kwoty 1 500,00 zł. za zakup kasy fiskalnej do Koła nr 120 „Miejskie” Kasztelan.

uchwała nr 31/VI/2022 w sprawie: zniesienia wymiaru okonia na czas rozgrywania zawodów Mistrzostw Polski  w wędkarstwie Spławikowym w kategoriach Kadetów U15 i Juniorów U20.

uchwały z dnia 06.06.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 09.05.2022 r.:

uchwała nr 9/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia cenników opłat w stanicach wędkarskich Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 10/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 11/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 12/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 13/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r.

uchwała nr 14/V/2022 w sprawie: zmian w składach komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w Uchwale nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 ru

uchwała nr 15/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia „Ramowego Regulaminu Komisji Problemowych” Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 16/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Organizacyjnych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 17/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu  Komisji ds. Promocji Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 18/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu  Komisji ds. Odznaczeń Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 19/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 20/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Ekonomiczno-Finansowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 21/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Inwestycyjno-Schroniskowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 22/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. współpracy z Kołami Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 23/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia” Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej przez użytkowników w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”.

uchwała nr 24/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 25/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW na I półrocze 2022 r.

załącznik:

uchwały z dnia 09.05.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 04.04.2022 r.:

uchwała nr 4/IV/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

uchwała nr 5/IV/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

uchwała nr 6/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia cennika usług na łowisku specjalnym w Halinowie oraz Ośrodku Rybackim w Wierzbicy.

uchwała nr 7/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarska.

uchwała nr 8/IV/2022 w sprawie: zmiany banku do obsługi rachunku bankowego Koła Nr 88 Wyszków.

załącznik:

uchwały z dnia 04.04.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 14.03.2022 r.:

uchwała nr 3/III/2022 w sprawie: zmian w  Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, system wyłaniania kadry oraz zasady rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW.

załącznik:

uchwały z dnia 14.03.2022 r.

 

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 25.02.2022 r.:

uchwała nr 1/II/e/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

uchwała nr 2/II/e/2022 w sprawie: utworzenia Koła wędkarskiego PZW.

załącznik:

uchwały z dnia 25.02.2022 r.