Sąd koleżeński

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Wiesław Myszkowski

Przewodniczący

2.

Janusz Nidzgorski

z-ca przewodniczącego

3.

Robert Kowalski

sekretarz

 4.

Andrzej Iwiński

członek

 5.

Radosław Kłódkiewicz

członek

6.

Krzysztof Ruciński

członek

7.

Grzegorz Wasek

członek

8.

Czesław Wilczyński

członek

9. Mariusz Wojciechowski członek