Sąd koleżeński

1. Bogdan Ojdana - przewodniczący

2. Wiesław Myszkowski - wiceprzewodniczący

3. Henryk Podgórski - sekretarz

4. Krzysztof Biedrzycki - członek

5. Jan Frąckiewicz - członek

6. Robert Kowalczyk - członek

7. Ryszard Jastrzębski - członek