Sąd koleżeński

  1.          Ojdana Bogdan                   Przewodniczący

  2.          Myszkowski Wiesław           Zastępca przewodniczącego

  3.          Frąckiewicz Jan                   sekretarz

  4.          Andrasik Robert                   członek

  5.          Biedrzycki Krzysztof            członek

  6.          Kowalczyk Robert                członek

  7.          Łapiński Tomasz                  członek