Sąd koleżeński

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Wiesław Myszkowski

Przewodniczący

2.

Janusz Nidzgorski

z-ca przewodniczącego

3.

Robert Kowalski

sekretarz

 4.

Andrzej Iwiński

członek

 5.

Radosław Kłódkiewicz

członek

6.

Janusz Nidzgorski

członek

7.

Krzysztof Ruciński

członek

8.

Grzegorz Wasek

członek

9.

Czesław Wilczyński

członek

10. Mariusz Wojciechowski członek