Sąd koleżeński

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Wiesław Myszkowski

Przewodniczący

2.

Tomasz Łapiński

z-ca przewodniczącego

3.

Robert Kowalski

sekretarz

 4.

Andrzej Iwiński

członek

 5.

Radosław Kłódkiewicz

członek

6.

Janusz Nidzgorski

członek

7.

Krzysztof Ruciński

członek

8.

Grzegorz Wasek

członek

9.

Czesław Wilczyński

członek