O nas

W 2020 roku obchodzimy jubileusz 70-lecia działalności Okręgu Mazowieckiego PZW (do 2001 r. Warszawskiego), który jest kontynuatorem tradycji zorganizowanego wędkarstwa w przedwojennej Warszawie. Pierwszy Zjazd Delegatów Kół PZW odbył się 30 lipca 1950 r. Wybrano władze i organy Okręgu, który liczył wtedy 30 kół zrzeszających około 5000 członków...

          Dzisiaj Okręg Mazowiecki – po połączeniu z Okręgiem Ostrołęckim (2001 r.) i po przyłączeniu Okręgu Łomżyńskiego w 2006 r., a następnie Płocko-Włocławskiego w 2014 r. i Łódzkiego w 2017 r. – zrzesza w 120 kołach ponad 72 000 członków i gospodaruje na blisko 30 000 ha wód. Do największych akwenów należą Zbiornik Włocławski (7040 ha), Zalew Zegrzyński (3300 ha) oraz wiele obwodów rybackich Wisły, Narwi oraz Bugu, a także mniejszych rzek, jak np. Nurzec, Brok, Orzyc, Jeziorka, Rządza, Świder, Mołtawa, Szkwa czy Utrata. Wędkarze mają do dyspozycji również stawowe łowisko specjalne w Halinowie pod Warszawą oraz kilkadziesiąt atrakcyjnych jezior, w tym kilkanaście położonych w okolicach Płocka i Włocławka, m.in.: Zdworskie, Karaśnia, Ciechomickie, Ługowskie, Skrwilno i Skrzyneckie, oraz 26 jezior położonych w okolicach Szczytna o łącznej powierzchni ponad 3200 ha, m.in: Sasek Wielki; Wałpusz; Sasek Mały; Małszewskie; Narty; Grom; Brajnickie i Sedańsk. Wędkarze mogą korzystać z 11 stanic i ośrodków wędkarskich wyposażonych w domki letniskowe, świetlice, place zabaw dla dzieci, pomosty i łodzie wędkarskie. Leżą one nad licznie odwiedzanymi latem wodami, nad Jeziorem Zegrzyńskim, Narwią i kilkoma jeziorami na Mazowszu i Mazurach.

Użytkowane przez Okręg akweny każdego roku zasilane są materiałem zarybieniowym za kwotę ponad 4 mln zł. W zarybieniach dominują tak atrakcyjne gatunki ryb, jak: szczupak, sandacz, sum, brzana, jaź, kleń, boleń, karp i lin. Łącznie do wód trafia około 34 mln sztuk wylęgu oraz 106 ton większych ryb, głównie narybku podchowanego. Większość pochodzi z produkcji własnej, z prowadzonych przez Okręg nowoczesnych ośrodków hodowlanych – w Halinowie, Zatorach, Wilamowie, Janowie i Szwieszu. Zagospodarowanie wód prowadzone jest zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej i odbywa się we współpracy z ośrodkami naukowymi, m.in. z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Wody Okręgu chroni społeczna i etatowa straż rybacka. Razem ponad 700 strażników. Obie formacje aktywnie współpracują

          Koła i kluby zarejestrowane przy Okręgu organizują rocznie ponad tysiąc imprez wędkarskich, w tym ponad 300 zawodów rangi mistrzowskiej. Natomiast Okręg organizuje średnio 19 zawodów eliminacyjnych i mistrzowskich, w których uczestniczy ponad 1400 wędkarzy. Czołowi zawodnicy Okręgu mogą pochwalić się wieloma medalami zdobytymi na ogólnopolskich zawodach Grand Prix, mistrzostwach Polski, a także na arenie międzynarodowej. Warto tu wymienić medalistów mistrzostw świata: Wojciecha Kamińskiego, Adama Niemca i Bartosza Krzyżaka (spławik), Tomasza Nysztala i Mariusza Bernatowicza (dysc. podlodowa), braci Michała i Patryka Sapigórskich (casting) oraz Rajmunda Litwińskiego (spinning).

Z każdym rokiem szeregi Okręgu wzmacniają młodzi adepci wędkowania. W dużym stopniu jest to zasługa organizowanych przez koła młodzieżowych szkółek wędkarskich. W czasie zajęć, pod okiem doświadczonych instruktorów PZW, dzieci i młodzież szkolna zdobywają wiedzę z zakresu ekologii i poznają różne techniki wędkowania. W pracę z młodymi adeptami aktywnie włącza się Okręgowa Komisja Młodzieżowa, kontynuująca tradycje udziału młodych wędkarzy w międzynarodowych obozach dla dzieci i młodzieży, na których rozgrywane są zawody wędkarskie i organizowane wycieczki turystyczno – przyrodnicze. Komisja nadzoruje również szkolenie instruktorów młodzieżowych i organizuje okręgowe olimpiady młodzieżowe.

W kadencji władz 2013-2016 Okręg pozyskał z Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wysokości ponad 3,9 mln zł. Wykorzystano je m.in. na zarybienia rybami drapieżnymi wód użytkowanych przez Okręg, zakup sprzętu dla Społecznej i Etatowej Straży Rybackiej, wykonanie wielofunkcyjnych pomostów wędkarskich oraz budowę nowoczesnego Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Serocku.

W realizacji naszych zadań statutowych wspierają nas władze samorządowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Okręg stale modernizuje ośrodki zarybieniowe i zwiększa produkcję narybku. Dzięki temu w zarybieniach użytkowanych wód wzrasta udział własnego, tańszego materiału zarybieniowego, niż ten oferowany przez producentów zewnętrznych. Rozwijana jest także baza turystyczno-gastronomiczna, m.in. w Janowie koło Szczytna i Wierzbicy koło Serocka, a przychody z tej działalności zwiększają pulę środków finansowych przeznaczanych na działalność statutową – pracę z młodzieżą, sport oraz ochronę wód.
          Zapraszamy na stronę internetową Okręgu Mazowieckiego PZW – www.ompzw.pl, na której znajdziecie Państwo m.in.: informacje o bieżącej działalności Okręgu, wykaz wód udostępnionych do wędkowania, adresy schronisk i stanic wędkarskich, a także akty prawne regulujące amatorski połów ryb w wodach śródlądowych oraz informacje, jak i gdzie przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską.

          Serdecznie zapraszamy nad mazowieckie łowiska! 

 

                                                            Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW