Zarząd 2022 - 2026

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

 1.

Piotr Kołodziejek

Prezes Zarządu Okręgu

 2.

Edward Dygudaj

wiceprezes ds. organizacyjnych

 3.

 Roman Pierzchanowski

wiceprezes ds. promocji

 4.

Dariusz Ferens

wiceprezes

ds. zagospodarowania i ochrony wód

 5.

Maciej Sławiński

wiceprezes                         

ds. inwestycyjno-schroniskowych

 6.

 Daniel Sobczak

wiceprezes ds.sportu i młodzieży

 7.

 Bogdan Penconek

sekretarz

 8.

Radosław Czajkowski

skarbnik

  9.  Dariusz Molendowski członek prezydium

10.

Grzegorz Gomułka

członek zarządu

11.

Michał Kołodziejski

członek zarządu

12.

Marek Krawiecki

członek zarządu

13.

 Andrzej Kamiński

członek zarządu

14.

Janusz Panak

członek zarządu

15.

 Jarosław Pisarczyk

członek zarządu

16.

 Piotr Rybicki

członek zarządu

17. 

 Grzegorz Zając

członek zarządu

18.

 Paweł Zakrzewski

członek zarządu

 19. Artur Niewiadomski członek zarządu