Zagospodarowanie

Zagospodarowanie wód to przede wszystkim: pozyskiwanie wód, gospodarowanie na nich oraz prowadzenie ośrodków pomocniczych.

I. Pozyskiwanie wód dla wędkarstwa:

A. Konkursy na obwody RZGW:

 1. Przygotowanie ofert oraz aktywny udział w konkursach na rybackie użytkowanie wód należących do Skarbu Państwa administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Rybackiej i Agencję Nieruchomości Rolnych.
 2. Negocjowanie umów na użytkowaie rybackie wód będących własnością gmin, wspólnot i innych podmiotów.

II. Prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej na użytkowanych wodach:

A. Zarybienia:

 1. Przygotowanie zgodnego z operatami rybackimi rocznego planu zarybień.
 2. Wybór najlepszego dostawcy materiału zarybieniowego:
  • we własnym zakresie produkuje się materiał zarybieniowy (m. in. karaś, lin, karp, szczupak, sielawa, sum europejski i amur). Rokrocznie rośnie wartość produkcji własnej w ośrodkach w: Halinowie, Zatorach i Janowie,
  • selekcja ofert rynkowych na zakup i transport materiału zarybieniowego,
  • negocjowanie i zawieranie stałych umów kooperacyjnych (oraz zakupów doraźnych),
  • współpraca w zakresie optymalizacji warunków odbioru materiału.
 3. Organizowanie i prowadzenie akcji zarybieniowych:
  • pisemne powiadomienie właściwego Inspektoratu RZGW lub Oddziału ANR o: miejscu i czasie prowadzonego zarybienia, gatunku, sortymencie i licznie sztuk (lub masie całkowitej) wprowadzanej dawki zarybieniowej,
  • powiadomienie Zarządów Kół PZW, członków komisji zagospodarowania w Kołach, komendantów społecznych straży rybackich i rybaków o akcji zarybieniowej z podaniem informacji jak wyżej,
  • na miejscu akcji: odbiór materiału - sprawdzenie stanu żywotności oraz warunków w jakich ryby były transportowane a następnie rozprowadzenie wg zasad sztuki rybackiej - stosownie do gatunku i sortymentu dysponując odpowiednią liczbą wolontariuszy i środków transportu wodnego.
 4. Dokumentacja związana z akcją zarybieniową:
  • podstawowe dokumenty: świadectwo zdrowia i faktura zakupu,
  • w trakcie akcji sporządza się protokół zarybienia a po akcji stosowne wpisy do księgi gospodarczej,
  • kilkakrotnie w ciągu roku przedstawia się szczegółowe sprawozdania z postępów w realizacji planu rocznego.
  • stały wgląd w prace zarybieniowe ma: Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód.
  • na wodach, którymi opiekują się poszczególne Koła, Zarządy tych Kół mogą uzyskać pełną informację na temat wielkości zarybień i ich realizacji w planie rocznym.

B. Odłowy:

 1. Organizacja systemu eksploatacyjnego zgodnego z zapisami ustaw i rozporządzeń, umów na użytkowanie oraz operatów rybackich,
 2. Rejestracja i/lub ankietyzacja połowów wędkarskich. Amatorski połów ryb jest prowadzony przez blisko 60 tysięcy członków naszego Okręgu i około 10 tysięcy (jak się szacuje) wędkarzy z Okręgów objętych porozumieniem o honorowaniu składek,
 3. Prowadzenie ksiąg gospodarczych (rejestracja połowów rybackich). Połowy rybackie (sieciowe) prowadzone są przez rybaków zawodowych i licencjonowanych. Odbywają się tylko i wyłącznie na tych obwodach, na których warunki prowadzania gospodarki rybacko-wędkarskiej (zawarte w operatach rybackich i umowach z właścicielem wody - RZGW i ANR) tego wymagają. Wymóg dotyczy sześciu obwodach rybackich w RZGW Warszawa (tj. obwód rybacki: rzeki Bug nr 5, rzeki Narew nr 6, 7 i 8 oraz rzeki Wisły nr 3 i 4) oraz jezior ANR O/Olsztyn.

III. Prowadzenie obiektów pomocniczych:

A. Ośrodek Zarybieniowy w Halinowie: produkcja materiału zarybieniowego na potrzeby Okręgu - produkowane jest ok. 20 ton ryb/rok: karpia, karasia srebrzystego, karasia pospolitego, lina, amura, szczupaka, suma europejskiego.

 1. Łowisko specjalne ,,Halinów,,
 2. Nowością jest hodowla i sprzedaż różnych gatunków ryb ozdobnych, a mianowicie: karasia ozdobnego, złotego jazia, złotego lina, karpia koi i jesiotra,

B. Zakład Rybacki w Janowie k/Szczytna,

 1. Produkcja materiału zarybieniowego: wylęg żerujący szczupaka, wylęg sielawy i siei, narybki letnie gatunków reofilnych,
 2. Produkcja handlowego pstrąga tęczowego - ponad 30 ton/rok,
 3. Gospodarka rybacko - wędkarska na jeziorach,

C. Ośrodek Rybacki w Wierzbicy k/Serocka i Ośrodek Zarybieniowy w Zatorach nad Narwią:

 1. Gospodarka rybacko - wędkarska na wodach Jeziora Zegrzyńskiego i stawach Ośrodka Zarybieniowego Zatory,
 2. Łowisko specjalne "Wierzbica",
 3. Schronisko wędkarskie "Wierzbica",
 4. Sklep rybny i smażalnia ryb

Wszystkie działalności dodatkowe (łowiska specjane i szczególne, produkcja ryb handlowych i ozdobnych, sklepy i smażalnie ryb i inne) stanowią dodatkowe źródło środków finansowych, niezbędnych przy modernizacji ośrodków i podnoszeniu produkcji materiału zarybieniowego