Obręby ochronne/zakazy

- Od 1 listopada do 31 marca każdego roku obowiązuje całkowity zakaz wędkowania w Jeziorze Zegrzyńskim na obszarze wodnym opisanym granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu, a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km (patrz. załączona mapa).

- całoroczny zakaz wędkowania poniżej zapory w Dębem, obejmującym odcinek Narwi od zapory do betonowego kolektora na kilometrze 19 + 600 biegu rzeki (miejscowość Poddębie) z granicą przebiegająca prostopadle do nurtu rzeki (patrz załączona mapa).

Wymienione obręby ochronne wprowadzono na podstawie uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego (uchwała nr 367/258/06 oraz nr 368/258/06 z 21 lutego 2006 r.).

 

- Na podstawie Zarządzenia nr 20/2021 r. Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie wprowadza się zakaz  amatorskiego połowu ryb w strefie ochronnej zapory w Dębem.

- zakaz na czaszy Zbiornika Zegrzyńskiego od 1 maja do 15 czerwca obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających. Zakaz dotyczy całego obszaru wody położonego na południe od linii prostej łączącej most drogowy w Zegrzu (przyczółek w Zegrzu Południowym) z Hotelem REWITA w Ryni, ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi. (Indeks 22 w zezwoleniu)

 

- Zakaz amatorskiego połowu ryb ze środków pływających w przyujściowym odcinku rzeki Bug w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca ( Zarządzenie Nr 60/2021 Pełnomocnika ZG PZW p. o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie)

- Okresowy zakaz połowu ryb – ujście Kanału Żerańskiego do Wisły. Indeks 26, str. 37

 

- całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych (Uchwała nr 701/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2021 r.)

1.Port Czerniakowski w Warszawie na rzece Wiśle

2. Port Praski w Warszawie na rzece Wiśle

3. Port Żerański w Warszawie na Kanale Żerańskim

4. Port byłej Stoczni Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na rzece Narew

5. Port Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku na rzece Wiśle

 

6. Okresowy zakaz połowu: starorzecze Grochale Nowe

 

7. Obręb ochronny oraz strefa całkowitego zakazu amatorskiego połowu ryb - kanały „CIepła Woda” „Zimna Woda” - EC Ostrołęka

8. Tarliska - uchwały nr 176/IV/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Kanał Żerański

Serock

Łacha

Łacha II

Lipowe

Zegrze

Wieliszew

Wieliszew II

Czarnów

Rozlewisko Kuligów

Ślężany

Ślężany II

Stasiopole

Rozlewiska Kuligów II

Jezioro Kamionkowskie

Wpływ do Portu Praskiego rz. Wisła