Obręby ochronne/zakazy

- Od 1 listopada do 31 marca każdego roku obowiązuje całkowity zakaz wędkowania w Jeziorze Zegrzyńskim na obszarze wodnym opisanym granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu, a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km (patrz. załączona mapa).

- całoroczny zakaz wędkowania poniżej zapory w Dębem, obejmującym odcinek Narwi od zapory do betonowego kolektora na kilometrze 19 + 600 biegu rzeki (miejscowość Poddębie) z granicą przebiegająca prostopadle do nurtu rzeki (patrz załączona mapa).

Wymienione obręby ochronne wprowadzono na podstawie uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego (uchwała nr 367/258/06 oraz nr 368/258/06 z 21 lutego 2006 r.).

 

- Na podstawie Zarządzenia nr 20/2021 r. Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie wprowadza się zakaz  amatorskiego połowu ryb w strefie ochronnej zapory w Dębem.

- zakaz na czaszy Zbiornika Zegrzyńskiego od 1 maja do 15 czerwca obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających. Zakaz dotyczy całego obszaru wody położonego na południe od linii prostej łączącej most drogowy w Zegrzu (przyczółek w Zegrzu Południowym) z Hotelem REWITA w Ryni, ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi. (Indeks 22 w zezwoleniu)

 

- Zakaz amatorskiego połowu ryb ze środków pływających w przyujściowym odcinku rzeki Bug w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca ( Zarządzenie Nr 60/2021 Pełnomocnika ZG PZW p. o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie)

- Okresowy zakaz połowu ryb – ujście Kanału Żerańskiego do Wisły. Indeks 26, str. 37

 

- całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych (Uchwała nr 701/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2021 r.)

1.Port Czerniakowski w Warszawie na rzece Wiśle

2. Port Praski w Warszawie na rzece Wiśle

3. Port Żerański w Warszawie na Kanale Żerańskim

4. Port byłej Stoczni Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na rzece Narew

5. Port Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku na rzece Wiśle

 

6. Okresowy zakaz połowu: starorzecze Grochale Nowe

 

7. Obręb ochronny oraz strefa całkowitego zakazu amatorskiego połowu ryb - kanały „CIepła Woda” „Zimna Woda” - EC Ostrołęka