Pliki do pobrania

notatka służbowa

druk informacji kwartalnej grupy 

oświadczenie

oświadczenie (zagubiona odznaka)

raport patrolu 

wniosek o ukaranie do Rzecznia Dyscyplinarnego

rejestr wniosków spraw Społecznej Straży Rybackiej  

 

Księga klauzul

Dla wolontariuszy, praktykantów, stażystów

B.1. Obowiązek informacyjny – wolontariusz niepełnoletni – dajemy opiekunom prawnym wolontariusza w momencie zawierania umowy

B.2. Obowiązek informacyjny – wolontariusz pełnoletni – dajemy wolontariuszowi w momencie zawierania umowy

B.3. Obowiązek informacyjny – staż – dajemy do podpisania stażystom przy podpisaniu umowy;

B.4. Obowiązek informacyjny – praktyki niepłatne – dajemy do podpisania praktykantom przy podpisaniu porozumienia o odbyciu praktyk;

Strony www, e-maile

C.1. Obowiązek informacyjny – kontakty służbowe – umieszczamy na stronie www;

C.2. Obowiązek informacyjny – Faktury – umieszczamy przy każdej fakturze lub na stronie internetowej a na fakturze dajemy odniesienie „Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www…”;

C.3. Obowiązek informacyjny – strona internetowa – umieszczamy na stronie www;

C.4. Stopka e-mail – do zamieszczenia w stopce służbowych adresów e-mail.

Różne

D.1. Obowiązek informacyjny – członkowie władz – należy dać do podpisania osobom, które zasiadają we władzach statutowych

D.2. Obowiązek informacyjny – rejestr beneficjentów rzeczywistych - dajemy do podpisania osobom, które zgłaszamy do Rejestru np. członkowie zarządu

D.3. Obowiązek informacyjny – deklaracja członkowska – osoba pełnoletnia

D.4. Obowiązek informacyjny – deklaracja członkowska – osoba niepełnoletnia

D.5. Obowiązek informacyjny – darczyńcy – do wywieszenia na stronie, jeśli są darczyńcy

D.6. Obowiązek informacyjny – newsletter – do zamieszczenia na stronie

D.7. Obowiązek informacyjny – do karty ewidencyjnej wędkarza

D.8. Obowiązek informacyjny – wizerunek pełnoletnia osoba,

D.9. Obowiązek informacyjny – wizerunek niepełnoletnia osoba

D.10. Obowiązek informacyjny – monitoring krótki – do wywieszenia w miejscach ogólnodostępnych i widocznych (m.in. na tablicy informacyjnej, przy wejściach)

D.11. Obowiązek informacyjny – monitoring długi – do wglądu dla osób zainteresowanych (może być przechowywany w portierni)

D.12. Obowiązek informacyjny – zawody wędkarskie uczestnik pełnoletni – dajemy do podpisania uczestnikom pełnoletnim

D.13. Obowiązek informacyjny – zawody wędkarskie uczestnik niepełnoletni – dajemy do podpisania opiekunom prawnym osoby niepełnoletniej

D.14. Obowiązek informacyjny – karta wędkarska – dodajemy do wniosku/karty egzaminacyjnej

D.15. Obowiązek informacyjny – komisja egzaminacyjna – dajemy do podpisania członkom komisji egzaminacyjnych

D.16. Obowiązek informacyjny – wniosek dla kandydata na sędziego – dodajemy do formularza.