Ochrona wód

W strukturach Okręgu funkcjonują dwa typy formacji straży rybackiej:

 • Okręgowa Etatowa Straż Rybacka. Podstawą jej działania są uprawnienia uzyskane w związku z tym, że w składach pracujących patroli działają również strażnicy Państwowej Straży Rybackiej (co najmniej jeden w patrolu). W oparciu o przepisy ustawy "o rybactwie śródlądowym" straż ta ma uprawnienia identyczne z policyjnymi (w zakresie potrzebnym do walki z kłusownictwem). Może zatrzymywać osoby dokonujące nielegalnego połowu, przetrzymywania i obrotu rybami. Może nakładać grzywny w formie mandatów karnych, a w sytuacjach tego wymagających stosować środki przymusu bezpośredniego - odpowiadające potrzebom wynikającym z rozwoju zdarzeń.
 • Społeczna Straż Rybacka Powiatu. Podstawą jej działania są uprawnienia, które patrol uzyskuje na mocy ustawy "o rybactwie śródlądowym". SSR prowadzi zarówno akcje przeciwkłusownicze (często we współpracy z policją) jak i akcje kontroli wędkarzy łowiących na terenie powiatu, w którym została powołana. W związku z podpisaniem porozumienia "w sprawie współdziałania komend powiatowych SSR województwa mazowieckiego objętych rejonem działania Okręgu Mazowieckiego PZW" (z dnia 22 marca 2002 r.) grupa terenowa może - w razie potrzeby - działać również poza terenem macierzystego powiatu. Najczęściej jednak funkcjonuje w rejonie wód podlegających bezpośredniej opiece Koła. W naszym Okręgu działa 14 powiatowych straży tego typu. Na czele każdej formacji stoi Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej, któremu podlegają Komendanci Grup Terenowych. Praktycznie każde większe Koło naszego Okręgu posiada taką grupę terenową.
 •  

  Telefony służb kontrolnych:

  Komenda Wojewódzka PSR w Warszawie (22) 773 94 60

  Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie (22) 603 68 60

  Komisariat Policji w Nieporęcie (22) 774 87 57 (67)

  Komisariat Prewencji na wodach we Włocławku (54) 414 53 70

  Posterunki  Terenowe:

  Ostrołęka  (29) 646 12 90, 502 075 998

  Małkinia (29) 644 80 50, 515 275 284

  Pułtusk 502 076 200

  Płock (24) 262 66 53, 502 076 172

  Warszawa 502 076 194

  Łomża 505 117 805

  Włocławek (54) 231 55 02