RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ompzw.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. a).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

pliki do pobrania:

Karta Ewidencyjna Wędkarza

Upoważnienie wzór

Obowiązek do wywieszenia w kole

Obowiązek informacyjny - monitoring

Oświadczenie o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami

Obowiązek informacyjny dla uczestników zawodów wędkarskich w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku - dot. członków z innego Okręgu PZW

Obowiązek informacyjny - dot. członków z innego Okręgu PZW

Obowiązek informacyjny - dot. egzaminu na kartę wędkarską w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Wzór umowy-powierzenia

Obowiązek informacyjny w związku z zapisami do Szkółki Wędkarskiej