Uchwały zarządu kadencja 2022 -2026

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 09.05.2022 r.:

Uchwała nr 18/V/2022 w sprawie: porozumień międzyokręgowych.

Uchwała nr 19/V/2022 w sprawie:  zmiany Komendanta Społecznej  Straży Rybackiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uchwała nr 20/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia diet dla skarbników i osób funkcyjnych w Kołach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 21/V/2022 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 9/III/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 07 marca 2022 r.

Uchwała nr 22/V/2022 w sprawie:  podziału środków okręgowego programu refundacji części kosztów jakie koła ponoszą na ochronę wód w 2022 roku.

Uchwała nr 23/V/2022 w sprawie: nieuregulowania płatności za notę wystawioną przez Zarząd Główny PZW.

Uchwała nr 24/V/2022 w sprawie: nieprzyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 25/V/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 26/V/2022 w sprawie: złożenia wniosku do Głównej komisji Odznak ZG PZW o nadanie brązowej odznaki honorowej PZW.

Uchwała nr 27/V/2022 w sprawie: uchylenia  „Regulaminu rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii, wywołanej wirusem SARS – CoV 2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”.

Uchwała nr 28/V/2022 w sprawie: zwolnienia z opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb zawodników startujących w Spławikowych Mistrzostwach Polski U15 i U20.

Uchwała nr 29/V/2022 w sprawie: odwołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW Warszawie

Uchwała nr 30/V/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 31/V/2022 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Nr 50 Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Uchwała nr 32/V/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na otwarcie rachunku bankowego w banku Santander, wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz przyznania odpisu procentowego dla Koła.

Uchwała nr 33/V/2022 w sprawie: przekazania środków trwałych na potrzeby Koła.

Uchwała nr 34/V/2022 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Nr 102 w Aleksandrowie Kujawskim.

Uchwała nr 35/V/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na otwarcie rachunku bankowego w banku Santander, wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz przyznania odpisu procentowego dla Koła.

Uchwała nr 36/V/2022 w sprawie: przyznania środków trwałych na potrzeby Koła.

Uchwała nr 37/V/2022 w sprawie: wyrażenia zatwierdzenia składów osobowych w komisjach egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 38/V/2022 w sprawie: wyrażenia powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 39/V/2022 w sprawie: wyrażenia powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

załącznik:

Uchwały z dnia 09.05.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 07.03.2022 r.:

Uchwała nr 4/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 5/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu ds. organizacyjnych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 6/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnika dla Dyrektora Biura i Głównej Księgowej do podpisywania łącznego umów w imieniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 7/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Okręgu Mazowieckiego PZW  w Warszawie.

Uchwała nr 8/III/2022 w sprawie: podpisów elektronicznych dla członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 9/III/2022 w sprawie: wysokości diet dla członków pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zwanego dalej „OM PZW”.

Uchwała nr 10/III/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 11/III/2022 w sprawie: powołania Rady Klubu Seniora przy Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie  w nowej kadencji, na okres jej trwania

Uchwała nr 12/III/2022 w sprawie: przyznania licencji sędziowskich

Uchwała nr 13/III/2022 w sprawie: zmian w „Kalendarzu zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2022 rok”

Uchwała nr 14/III/2022 w sprawie: zmian w „Kalendarzu zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2022 rok”

Uchwała nr 15/III/2022 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 16/III/2022 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych w komisjach egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 17/III/2022 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

załącznik:

Uchwały z dnia 07.03.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 14.02.2022 r.:

Uchwała nr 1/II/2022 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz powołanie rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Uchwała nr 2/II/2022 w sprawie: likwidacji Koła Nr 50 „Metro Warszawskie”

Uchwała nr 3/II/2022 w sprawie: likwidacji Koła Nr 102 Aleksandrów Kujawski

załącznik:

Uchwały z dnia 14.02.2022 r.