Uchwały zarządu kadencja 2022 -2026

/Archiwum katalogu/

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 20.10.2022 r.:

Uchwała nr 75/X/2022 w sprawie: uchwalenia struktury i wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla osób niezrzeszonych w PZW w 2023 r.

Uchwała nr 76/X/2022  w sprawie: przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na 2023 r.

Uchwała nr 77/X/2022 w sprawie:  w sprawie zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych Kół OM PZW odbytych w 2021 roku

Uchwała nr 78/X2022 w sprawie: wyrażenia zgody na organizację Mistrzostw Polski Teamów w dyscyplinie spinningowej

Uchwała nr 79/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze OL1M/00007889/5 do zgodności  z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 80/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze OL1M/00001307/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 81/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze OL1S/00017791/9 do zgodności  z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 82/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze LD1G/00052250/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 83/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze WA1L/00020988/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwały z dnia 20.10.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 03.10.2022 r.:

Uchwała nr 73/X/2022 w sprawie: określenia terminu kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

Uchwała nr 74/X/2022 w sprawie: przyjęcia „Zasad przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Członków Koła w 2022 r.   

Uchwały z dnia 03.10.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 26.09.2022 r.:

Uchwała nr 64/IX/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 65/VIII/2022 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Przasnyskiego o zmianę na stanowisku Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej

Uchwała nr 66/IX/2022 w sprawie: zmiany adresu siedziby Koła nr 11 w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała nr 67/IX/2022 w sprawie: rozprowadzania znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu

Uchwała nr 68/IX/2022 w sprawie: przydzielenia dostępu do programu Symfonia

Uchwała nr 69/IX/2022 w sprawie: dofinansowania wyjazdu na Feederowe Mistrzostwa Świata w Belgii

Uchwała nr 70/IX/2022 w sprawie: wypłaty należności dotyczącej organizacji konferencji pn. „E-learning – nowoczesne podejście do szkoleń zawodowych pozwalających na uczenie się przez całe życie”.

Uchwała nr 71/IX/2022 w sprawie: ubezpieczenia majątku Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 72/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na objecie Patronatem Honorowym zawodów „Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z łodzi – Serockowe Łowy”

Uchwały z dnia 26.09.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 26.08.2022 r.:

uchwała nr 61/VIII/2022 w sprawie: wstrzymania wypłaty należności dotyczącej organizacji konferencji pn. „E-learning – nowoczesne podejście do szkoleń zawodowych pozwalających na uczenie się przez całe życie”;

 uchwała nr 62/VIII/2022 w sprawie: przesunięcia kosztów konferencji z kwalifikowanych na niekwalifikowane.

 uchwała nr 63/VIII/2022 w sprawie: uregulowania spraw majątkowych dotyczących nieruchomości gruntowych będących w posiadaniu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwały z dnia 26.08.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 10.08.2022 r.:

uchwała nr 52/VIII/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie;

uchwała nr 53/VIII/2022 w sprawie: uchylenia uchwały - dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata U-25;

uchwała nr 54/VIII/2022 w sprawie: dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata U-25;

uchwała nr 55/VIII/2022 w sprawie: złożenia wniosku do Głównej Komisji Odznak ZG PZW o nadanie złotej odznaki honorowej PZW;

uchwała nr 56/VIII/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole Nr 112 w Lipnie;

uchwała nr 57/VIII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży wyposażenia Ośrodka Hodowli Ryb Ostrołęka;

uchwała nr 58/VIII/2022 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej Okręgu Mazowieckiego PZW;

uchwała nr 59/VIII/2022 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej Okręgu Mazowieckiego PZW;

uchwała nr 60/VIII/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla zespołu księgowości.

uchwały z dnia 10.08.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 13.06.2022 r.:    

uchwała nr 40/VI/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium Z.O. dot. przyjęcia Planu Pracy Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW na II półrocze 2022 r.

uchwała nr 41/VI/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie za 2021 rok i podziały wyniku finansowego za 2021 rok.

uchwała nr 42/VI/2022 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW do Głównej Komisji Odznak ZG PZW.

uchwała nr 43/VI/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 44/VI/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

uchwała nr 45/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego 22B.

uchwała nr 46/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na przygotowanie dodatkowej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę płuczki do odpijania ryb w Zatorach.

uchwała nr 47/VI/2022 w sprawie:  zwolnienia z opłat za zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb wędką zawodników startujących w „Otwartych Ogólnodostępnych Zawodach Spinningowych – XII Puchar Wisły Wyszogród”.                                                      

uchwała nr 48/VI/2022 w sprawie: zorganizowania zawodów Spinningowych Teamowych Eliminacyjnych do GPP 2023.

uchwała nr 49/VI/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze SI1M/00005119/7 do zgodności  z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

uchwała nr 50/VI/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze SI1M/00005120/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

uchwała nr 51/VI/2022 w sprawie: przedłużenia umowy o pracę z Panią Jolantą Orłowską na stanowisku  Głównej Księgowej w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwały z dnia 13.06.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 09.05.2022 r.:

Uchwała nr 18/V/2022 w sprawie: porozumień międzyokręgowych.

Uchwała nr 19/V/2022 w sprawie:  zmiany Komendanta Społecznej  Straży Rybackiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uchwała nr 20/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia diet dla skarbników i osób funkcyjnych w Kołach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 21/V/2022 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 9/III/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 07 marca 2022 r.

Uchwała nr 22/V/2022 w sprawie:  podziału środków okręgowego programu refundacji części kosztów jakie koła ponoszą na ochronę wód w 2022 roku.

Uchwała nr 23/V/2022 w sprawie: nieuregulowania płatności za notę wystawioną przez Zarząd Główny PZW.

Uchwała nr 24/V/2022 w sprawie: nieprzyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 25/V/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 26/V/2022 w sprawie: złożenia wniosku do Głównej komisji Odznak ZG PZW o nadanie brązowej odznaki honorowej PZW.

Uchwała nr 27/V/2022 w sprawie: uchylenia  „Regulaminu rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii, wywołanej wirusem SARS – CoV 2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”.

Uchwała nr 28/V/2022 w sprawie: zwolnienia z opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb zawodników startujących w Spławikowych Mistrzostwach Polski U15 i U20.

Uchwała nr 29/V/2022 w sprawie: odwołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW Warszawie

Uchwała nr 30/V/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 31/V/2022 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Nr 50 Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Uchwała nr 32/V/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na otwarcie rachunku bankowego w banku Santander, wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz przyznania odpisu procentowego dla Koła.

Uchwała nr 33/V/2022 w sprawie: przekazania środków trwałych na potrzeby Koła.

Uchwała nr 34/V/2022 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Nr 102 w Aleksandrowie Kujawskim.

Uchwała nr 35/V/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na otwarcie rachunku bankowego w banku Santander, wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz przyznania odpisu procentowego dla Koła.

Uchwała nr 36/V/2022 w sprawie: przyznania środków trwałych na potrzeby Koła.

Uchwała nr 37/V/2022 w sprawie: wyrażenia zatwierdzenia składów osobowych w komisjach egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 38/V/2022 w sprawie: wyrażenia powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 39/V/2022 w sprawie: wyrażenia powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

załącznik:

Uchwały z dnia 09.05.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 07.03.2022 r.:

Uchwała nr 4/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 5/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu ds. organizacyjnych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 6/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnika dla Dyrektora Biura i Głównej Księgowej do podpisywania łącznego umów w imieniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 7/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Okręgu Mazowieckiego PZW  w Warszawie.

Uchwała nr 8/III/2022 w sprawie: podpisów elektronicznych dla członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 9/III/2022 w sprawie: wysokości diet dla członków pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zwanego dalej „OM PZW”.

Uchwała nr 10/III/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 11/III/2022 w sprawie: powołania Rady Klubu Seniora przy Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie  w nowej kadencji, na okres jej trwania

Uchwała nr 12/III/2022 w sprawie: przyznania licencji sędziowskich

Uchwała nr 13/III/2022 w sprawie: zmian w „Kalendarzu zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2022 rok”

Uchwała nr 14/III/2022 w sprawie: zmian w „Kalendarzu zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2022 rok”

Uchwała nr 15/III/2022 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 16/III/2022 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych w komisjach egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 17/III/2022 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

załącznik:

Uchwały z dnia 07.03.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 14.02.2022 r.:

Uchwała nr 1/II/2022 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz powołanie rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Uchwała nr 2/II/2022 w sprawie: likwidacji Koła Nr 50 „Metro Warszawskie”

Uchwała nr 3/II/2022 w sprawie: likwidacji Koła Nr 102 Aleksandrów Kujawski

załącznik:

Uchwały z dnia 14.02.2022 r.