Uchwały zarządu kadencja 2022 -2026

/Archiwum katalogu/

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 26.02.2024 r.

Uchwała nr 285/II/2024 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 286/II/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w 2023 roku

Uchwała nr 287/II/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w II półroczu 2023 roku

Uchwała nr 288/II/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w II półroczu 2023 roku

Uchwała nr 289/II/2024 w sprawie: przyjęcia informacji Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w II półroczu 2023 r.

Uchwała nr 290/II/2024 w sprawie: przyjęcia pisemnych sprawozdań z działalności Komisji problemowych za II półrocze 2023 roku w świetle realizacji przyjętych planów pracy

Uchwała nr 291/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia „Rocznej Oceny Działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW” za 2023 rok oraz podziału składki członkowskiej ogólnozwiązkowej

Uchwała nr 292/II/2024 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli punktowej w „Sprawozdaniu z Działalności Koła Okręgu Mazowieckiego PZW”

Uchwała nr 293/II/2024  w sprawie:  zatwierdzenia protokołu Komisji ds.Odznaczeń oraz wniosków na odznaki  honorowe  i okolicznościowe PZW

Uchwała nr 294/I/2024 w sprawie: częściowego uchylenia Uchwały Zarządu Koła OM PZW Nr 39 Warszawa-Białołęka

Uchwała nr 295/II/2024 w sprawie: diet dla poszczególnych osób pełniących funkcje we władzach  i organach statutowych Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Uchwała nr 296/II/2024 w sprawie: przyznania diet dla sędziów sportowych za realizację zadań statutowych w zakresie sportu wędkarskiego i rzutowego ujętych  w “Terminarzu  zawodów sportowych w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”

Uchwała nr  297/II/2024 w sprawie:  zatwierdzenia listy Strażników Społecznej Straży Rybackiej upoważnionych do skorzystania z ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód w 2024 roku

Uchwała nr 298/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia cenników opłat w schroniskach i stanicach wędkarskich Koła OM PZW nr 4 Warszawa Praga Południe

Uchwała nr  299/II/2024 w sprawie: zmian w składach Komisji niezbędnych do realizacji zadań statutowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 300/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Komisji egzaminacyjnej  na kartę wędkarską w Kole OM PZW nr 21 Wołomin

Uchwała nr 301/II/2024 w sprawie:  przyjęcia „Polityki Przyjętych Zasad Rachunkowości” w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskie w Warszawie

Uchwała nr 302/II/2024 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” dla członka uczestnika Koła OM PZW nr 125 „Kazimierz Wielki” we Włocławku

Uchwała nr 303/II/2024 w sprawie:  powołania inspektora ochrony danych

Uchwała nr 304/II/2024 w sprawie: przyjęcia polityki ochrony danych osobowych

Uchwała nr 305/II/2024 w sprawie: przedłożenia Zarządzenia Nr 4/2024 Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2024 r.

Uchwała nr 306/II/20234  w sprawie: zmian w Załączniku do Uchwały nr 282/XII/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie: określenia statusu, nazwy Koła oraz oznaczenia siedzib Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 307/II/2024 w sprawie: zmian w Załączniku do Uchwały nr 283/XII/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2023 r. , w sprawie: dystrybucji składek członkowskich i przyjmowania opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 308/II/2024 w sprawie: zawieszenia Prezesa Zarządu Koła OM PZW nr 30 w Białobrzegach

Uchwała nr 309/II/2024 w sprawie: zawieszenia Zarząd Koła OM PZW nr 30 w Białobrzegach

Uchwała nr 310/II/2024 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW do kierowania pracą Koła OM PZW nr 30 w Białobrzegach

Uchwała nr 311/II/2024 w sprawie: wyrażenia zgody na ustawienie narzędzi pułapkowych w obwodzie rybackim rzeki Bzura nr 1

Uchwała nr 312/II/2024 w sprawie: zatwierdzenia cennika usług i regulaminu łowiska specjalnego w Halinowie oraz w Ośrodku w Wierzbicy w 2024 roku

Uchwała nr 313/II/2024 w sprawie: zniesienia wymiaru okonia na czas rozgrywania zawodów  spławikowych dla dzieci i młodzieży do lat 16 na Kanale Żerańskim w dniu 7 kwietnia  2024 r. oraz spławikowych Mistrzostw Szkółek na Kanale Żerańskim w dniu 7 września 2024 r.

Uchwała nr 314/II/2024 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie wyceny gruntów działek będących własnością Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 315/II/2024 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Uchwała nr 316/II/2024 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 3/2024 Zarządu Koła OM PZW Nr 38 „NAREW” w Ostrołęce  z dnia 23.01.2024 r.

Uchwała nr 317/II/2024 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 4/2024 Zarządu Koła OM PZW Nr 38 „NAREW” w Ostrołęce z dnia 23.01.2024 r.

Uchwała nr 318/II/2024 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 1/2024 Zarządu Koła Nr 60 „Kiełbik” z dnia 17.01.2024 r.

Uchwała nr 319/II/2024 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 03/24 Zarządu Koła OM PZW nr 64 Ostrów Mazowiecka z dnia 04.01.2024 r.

Uchwała nr 320/II/2024 w sprawie:  uchylenia Uchwały nr 5 Zarządu Koła OM PZW Nr 70 w Przasnyszu z dnia 19.12.2023 r. w sprawie refundacji opłat składek PZW dla dzieci ur. po 2010 r.

Uchwała nr 321/II/2024 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 03/01/2024 Zarządu Koła OM PZW nr 72 „ENERGOPAP” Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19.01.2024 r. w sprawie: refundacji znaków dla członków Zarządu

Uchwała nr 322/II/2024 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 01/087/2024 Zarządu Koła OM PZW nr 87 Ciechanowiec z dnia 19.01.2024 r.

Uchwała nr 323/II/2024 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 15/2023 Zarządu Koła OM PZW nr 114 „Mazowsze” z dnia 5 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 324/II/2024 w sprawie: odwołania ze składu Rady Klubu Seniora przy Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie w nowej kadencji, na okres jej trwania

Uchwały z dnia 26.02.2024 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 28.12.2023 r.:

Uchwała nr 280/XII/2023 w sprawie:  uchylenia Uchwały nr 159/II/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwała nr 281/XII/2023 w sprawie: określenia terenu działania Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 282/XII/2023 w sprawie: określenia statusu, nazwy Koła oraz oznaczenia siedzib Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 283/XII/2023 w sprawie: dystrybucji składek członkowskich i przyjmowania opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały z dnia 28.12.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 18.12.2023 r.:

Uchwała nr  259/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na I półrocze 2024 r.

Uchwała nr 260/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenie „Terminarza zawodów sportowych w Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie na 2024 rok”

Uchwała nr 261/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu zawodów wędkarskich i wyłaniania kadry Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 262/XII/2023 w sprawie: powołania Kadr Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2024 rok

Uchwała nr 263/XII/2023 w sprawie: wysokości diet dla członków Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie pełniących funkcje społeczne z wyboru we władzach i organach statutowych

Uchwała nr 264/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenia „Zasad obsługi Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przez Skarbników Kół oraz wzoru  deklaracji  Skarbnika Koła w związku z powierzeniem funkcji skarbnika

Uchwała nr 265/XII/2023 w sprawie: wprowadzenia załącznika do „Instrukcji Gospodarki Finansowej i Kasowej OM PZW”

Uchwała nr 266/XII/2023 w sprawie: zatwierdza druków dotyczących rozliczenia Kół obowiązujących w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w 2024 roku                                       

Uchwała nr 267/XII/2023 sprawie: wydanych zezwoleń wraz z hologramami bez wnoszenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wędkowanie w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w 2023 roku

Uchwała nr 268/XII/2023 w sprawie: wprowadzenia wersji jednolitej Regulaminu pracy Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 269/XII/2023 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego o zmianę na stanowisku Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej

Uchwała nr 270/XII/2023 w sprawie: likwidacji Koła nr 40 w Myszyńcu

Uchwała nr 271/XII/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 272/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską  w Kole nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 273/XII/2023 w sprawie: przedłużenia umowy o pracę z Panem Arkadiuszem Wojnickim na stanowisku  Głównego Księgowego w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 274/XII/2023 w sprawie: ustalenia bezpłatnego deputatu karpia dla instytucji współpracujących z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 275/XII/2023 w sprawie: zobowiązania Zarządów Kół Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie do przesyłania podjętych uchwał do Okręgu Mazowieckiego PZW

Uchwała nr 276/XII/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 277/XII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na pisemne zawarcie porozumień międzyokręgowych w 2024 roku

Uchwała nr 278/XII/2023 w sprawie: przyznania pozostałej kwoty z podziału środków okręgowego programu refundacji części kosztów jakie koła ponoszą na ochronę wód w 2023 roku

Uchwała nr 279/XII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na pisemne zawarcie porozumienia z Okręgiem PZW w Olsztynie

Uchwały z dnia 18.12.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 27.11.2023 r.:

Uchwała nr 249/XI/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 r.:

Uchwała nr 250/XI/2022 w sprawie: zatwierdzenia rocznego budżetu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na 2024 rok

Uchwała nr 251/XI/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na pisemne zawarcie porozumień międzyokręgowych w 2024 roku

Uchwała nr 252/XI/2023 w sprawie: wprowadzenia zmian w „Instrukcji Gospodarki Finansowej i Kasowej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”

Uchwała nr 253/XI/2023 w sprawie: przyjęcia „Księgi klauzul informacyjnych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”

Uchwała nr 254/XI/2023 w sprawie: finansowania Sportu Wędkarskiego

Uchwała nr 255/XI/2023 w sprawie: zakupu laptopa i drukarki dla Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

Uchwała nr 256/XI/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 257/XI/2023 w sprawie:  uchylenia Uchwały Zarządu Koła Nr 1 Warszawa- Śródmieście

Uchwała nr 258/XI/2023 w sprawie: złożenia wniosku do Głównej Komisji Odznak ZG PZW o nadanie brązowej odznaki  PZW

Uchwały z dnia 27.11.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 09.11.2023 r.:

Uchwała nr 248/XI/2023 w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały nr 245/X/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r., w sprawie: uchwalenia struktury i wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla osób niezrzeszonych w PZW w 2024 r.

Uchwały z dnia 09.11.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 26.10.2023 r.:

Uchwała nr 238/X/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie    z dnia 9 października 2023 r

Uchwała nr 239/X/2023 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 240/X/2023 w sprawie: wydłużenia terminu kampanii sprawozdawczej w Kołach  Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 241/X/2023 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 4/2021 Pełnomocnika ZG PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim PZW w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r.

Uchwała nr  242/X/2023 w sprawie: wyznaczenia osoby upoważnionej do zwoływania posiedzeń Prezydium i Zarządu oraz kierowania działalnością Okręgu Mazowieckiego podczas nieobecności Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr  243/X/2023 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 244/X/2023 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 245/X/2023 w sprawie: uchwalenia struktury i wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla osób niezrzeszonych w PZW w 2024 r.

Uchwała nr 246/X/2023 w sprawie: Szczegółowych Zasad Wędkowania obowiązujących w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2024 r. oraz Wykazu wód udostępnionych do wędkowania

Uchwała nr 247/X/2023 w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej  Zakładu Rybackiego Janowo

Uchwały z dnia 26.10.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 25.09.2023 r.:

Uchwała nr 231/IX/2023 w sprawie:  przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 232/IX/2023 w sprawie: zatwierdzenia ramowych tematów na spotkania skarbników Kół Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 233/IX/2023 w sprawie: zwolnienia z wniesienia okresowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód członków PZW spoza Okręgu Mazowieckiego PZW startujących w III Spinningowych Teamowych GPx Polski w dniach 13 - 15 października 2023 r.

Uchwała nr 234/IX/2023 w sprawie:  uchylenia Uchwały nr 225/VII/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2023 r.

Uchwała nr 235/IX/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej  na kartę wędkarską  w Kole nr 4 Warszawa Praga-Południe Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 236/IX/2023 w sprawie: zatwierdzenia Uchwały Zarządu Koła PZW Nr 67 w Łomiankach z dnia 5 września 2023 r. , w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do uchwały  koła nr 2/2023 z dnia 2.01.2023 r.

Uchwała nr 237/IX/2023 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 66/IX/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 26 września 2022 r.

Uchwały z dnia 25.09.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 11.09.2023 r.:

Uchwała nr 227/IX/2023 w sprawie: określenia terminu kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 228/IX/2023  w sprawie: przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na 2024 r.

Uchwała nr  229/IX/2023 w sprawie: przyjęcia „Zasad przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Członków Koła OM PZW w 2023 r.”

Uchwała nr  230/IX/2023 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

Uchwały z dnia 11.09.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 10.07.2023 r.

Uchwała nr 210/VII/2023 w sprawie: uzupełnienia składu władz Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr  211/VII/2023  w sprawie: odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr  212/VII/2023 w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr  213/VII/2023 w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/II//2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  z dnia 14 lutego 2022 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW

Uchwała nr  214/VII/2023  w sprawie: odwołania Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr  215/VII/2023 w sprawie: powołania Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie   

Uchwała nr 216/VII/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr  217/VII/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa i Skarbnika Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr  218/VII/2023  w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr  219/VII/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 220/VII/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały podjętej przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 221/VII/2023 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego

Uchwała nr 222/VII/2023 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Radziejowskiego o odwołanie ze  stanowiska Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej

Uchwała nr 223/VII/2023 w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale nr 75/IV/2023 Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w § 1 ust.1., w sprawie: zatwierdzenia cenników opłat w schroniskach  i stanicach wędkarskich Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

zatwierdzonej Uchwałą nr 194/V/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r., w sprawie:  przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 224/VII/2023 w sprawie: zmian w załączniku nr 1 § 2 do Uchwały nr 147/II/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2023 r., w sprawie: zatwierdzenia diet dla skarbników i osób funkcyjnych w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 225/VII/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole nr 126 „Policja” Włocławek Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie                  

Uchwała nr 226/VII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę siedziby Koła nr 13 w Legionowo

Uchwały z dnia 10.07.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 12.06.2023 r.

Uchwała nr 203/VI/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Zwizku Wędkarskiego w Warszawie za 2022 rok

Uchwała nr 204/VI/2023 w sprawie: przyjęcia informacji z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w I półroczu 2023 roku

Uchwała nr 205/VI/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia zarządzenia kierującego działalnością Zarządu Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 206/VI/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na ustawienie narzędzi pułapkowych w obwodzie rybackim  rzeki Bzura nr 1

Uchwała nr 207/VI/2023 w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 208/VI/2023 w sprawie: wprowadzenia „Uzasadnienia do Sprawozdania z działalności Koła PZW”

Uchwała nr 209/VI/2023 w sprawie:  wprowadzenia zmian w Instrukcji rybackiej  Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały z dnia 12.06.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 29.05.2023 r.:

Uchwała nr 179/V/2023 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu DelegatówOkręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 180/V/2023 w sprawie: przyjęcia projektów porządku iregulaminu obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 181/V/2023 w sprawie: odwołania kol. Pawła Ładniaka z członkostwa w Zarządzie Okręgu

Uchwała nr 182/V/2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 183/V/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr184/V/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 185/V/2023 w sprawie: zwrotu laptopa oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Uchwała nr 186/V/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały podjętej przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 187/V/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały podjętej przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 188/V/2023 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie za 2022 rok

Uchwała nr 189/V/2023 w sprawie: zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Członków Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego  Związku Wędkarskiego w Warszawie odbytych w 2022 roku

Uchwała nr 190/V/2023 w sprawie: przyjęcia pisemnych sprawozdań z działalności Komisji problemowych za I półrocze 2023 roku w świetle realizacji przyjętych planów pracy

Uchwała nr191/V/2023 w sprawie: przyjęcia informacji Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie o działaniach kontrolnych w I półroczu 2023 r.

Uchwała nr192/V/2023 w sprawie: przyjęcia informacji Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 193/V/2023 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na II półrocze 2023 r.

Uchwała nr 194/V/2023 w sprawie:  przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 195/V/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia zarządzenia kierującego działalnością Zarządu Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 196/V/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy na testowanie oprogramowania do „Amatorskiego połowu ryb Beta”

Uchwała nr 197/V/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na wzrost kosztów dzierżawy Jeziora Białego

Uchwała nr 198/V/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 199/V/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/III/2022 z dnia 07 marca 2022 r., Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 200/V/2023 w sprawie: zmiany składu kadr Okręgu Mazowieckiego na 2023 rok w dyscyplinie muchowej

Uchwała nr 201/V/2023 w sprawie: nadania tytułu Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

Uchwała nr 202/V/2023 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Grodziskiego o zmianę na stanowisku Komendanta Powiatowego SSR

Uchwały z dnia 29.05.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 20.04.2023 r.:

Uchwała nr 178/IV/2023 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały z dnia 20.04.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 17.04.2023 r.

Uchwała nr 174/IV/2023 w sprawie: upoważnienia wiceprezesa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 175/IV/2023 w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/II//2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  z dnia 14 lutego 2022 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Mazowieckiego  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu

Uchwała nr 176/IV/2023 w sprawie: oznakowania tarlisk na wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 177/IV/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na zakup samochodu na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Posterunek Zegrze

Uchwały z dnia 17.04.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 27.02.2023 r.:

Uchwała nr 136/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia „Rocznej Oceny Działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW” za 2022 rok

Uchwała nr 137/II/2023 w sprawie:  zatwierdzenia protokołu Komisji ds. Odznaczeń oraz wniosków na odznaki  honorowe  i okolicznościowe PZW

Uchwała nr 138/II/2023 w sprawie:  przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 139/II/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały podjętej przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w sprawie Procedury likwidacji Kół i Klubów PZW

Uchwała nr 140/II/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały podjętej przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w sprawie likwidacji Koła nr 118 w Radziejowie

Uchwała nr 141/II/2023 w sprawie: wprowadzenia  zmiany w § 2 uchwały nr 1/II/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego  Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW

Uchwała nr 142/II/2023 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW w 2022 roku

Uchwała nr 143/II/2023 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Komisji ds. Oceny Działalności Kół  Okręgu Mazowieckiego PZW za 2022 rok

Uchwała nr 144/II/2023 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Komisji ds. Promocji  Okręgu Mazowieckiego PZW za 2022 rok

Uchwała nr 145/II/2023 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Okręgowego Kolegium Sędziowskiego Okręgu Mazowieckiego PZW za 2022 rok

Uchwała nr 146/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr  147/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia diet dla skarbników i osób funkcyjnych w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 148/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia „Harmonogramu dostarczania dokumentów” do Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Uchwała nr 149/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia „Tematyki na spotkania instruktażowe z Prezesami Zarządów Kół oraz Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej Kola”

Uchwała nr 150/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską w Kołach nr: 7, 28, 55, 61, 103, 133, 134  Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie oraz Koła nr 118

Uchwała nr 151/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 152/II/2023 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Kolegium Sędziowskiego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 153/II/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia zarządzeń Prezesa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 154/II/2023 w sprawie:  zakupu i montażu lokalizatorów GPS w pojazdach służbowych oraz w łodziach Okręgu Mazowieckiego PZW

Uchwała nr 155/II/2023 w sprawie:  dofinansowania Koła nr 85 w Kolnie

Uchwała nr 156/II/2023 w sprawie:  uchylenia Uchwał Kół  Okręgu Mazowieckiego Polskiego  Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 157/II/2023 w sprawie:  uchylenia Uchwał Zarządu Koła Nr 66 w Przasnyszu

Uchwała nr 158/II/2023 w sprawie:  uchylenia Zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 159/II/2023 w sprawie: zmiany nazwy oraz statusu Koła PZW przy Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Przemysłowego BISTYP oznaczonym numerem 100

Uchwała nr 160/II/2023 w sprawie:  uchylenia Zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 161/II/2023 w sprawie: zmiany nazwy oraz statusu Koła przy Sztabie Generalnym WP oznaczonym numerem 32

Uchwała nr 162/II/2023 w sprawie:  terenu działania Koła nr 13 Legionowo

Uchwała nr 163/II/2023 w sprawie: nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”

Uchwała nr 164/II/2023 w sprawie:  zatwierdzenia regulacji inflacyjnej wynagrodzenia zasadniczego pracowników Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 165/II/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym oraz zwolnienia z wniesienia okresowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, członków PZW spoza Okręgu Mazowieckiego PZW startujących w „Otwartych Ogólnodostępnych Zawodach Spinningowych – XIV Puchar Wisły - Wyszogród 2023” na rzece Wisła nr 4

Uchwała nr 166/II/2023 w sprawie: zarejestrowanie Wędkarskiego Klubu Sportowego ARTTOM FISHING

Uchwała nr 167/II/2023 w sprawie: zarejestrowanie Wędkarskiego Klubu Sportowego FEEDERLAND

Uchwała nr 168/II/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie rozmów dotyczących porozumień międzyokręgowych w 2024 roku

Uchwała nr 169/II/2023 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Gostynińskiego o zmianę na stanowisku Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej

Uchwała nr 170/II/2023 w sprawie: przydzielenia wody pod opiekę Koła nr 110 „Miejskie” w Kutnie

Uchwała nr 171/II/2023 w sprawie: przydzielenia wody pod opiekę Koła nr 124 „CERAMIKA” we Włocławku

Uchwała nr 172/II/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na wystawienie narzędzi pułapkowych w obwodzie rybackim rzeki Narew nr 7 i Wisła nr 5

Uchwała nr 173/II/2023 w sprawie: nadania tytułu Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

Uchwały z dnia 27.02.2023 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 19.12.2022 r.:

Uchwała nr 101/XII/2022 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na I półrocze 2023 r.

Uchwała nr 102/XII/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu Mazowieckiego PZW w 2022 roku

Uchwała nr 103/XII/2022 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Rady Klubu Seniora przy Okręgu Mazowieckim PZW za 2022 rok

Uchwała nr 104/XII/2022 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód  Okręgu Mazowieckiego PZW za 2022 rok

Uchwała nr 105/XII/2022 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Komisji ds. Ekonomiczno - Finansowych  Okręgu Mazowieckiego PZW za 2022 rok

Uchwała nr  106/XII/2022 przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Młodzieżowej   Okręgu Mazowieckiego PZW za 2022 rok

Uchwała nr 107/XII/2022 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Okręgowego Kapitanatu Sportowego za 2022 rok

Uchwała nr 108/XII/2022 w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania z działalności Komisji ds. Współpracy z Kołami  Okręgu Mazowieckiego PZW za 2022 rok

Uchwała nr 109/XII/2022 w sprawie: przyjęcia pisemnych sprawozdań z działalności opiekunów Kół Okręgu Mazowieckiego PZW wchodzących w skład Komisji ds. Współpracy z Kołami.

Uchwała nr 110/XII/2022 w sprawie: przyjęcia informacji Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 111/XII/2022 w sprawie: przyjęcia informacji Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 112/XII/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 113/XII/2022 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 80/X/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r.

Uchwała nr 114/XII/2022 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 82/X/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r.

Uchwała nr 115/XII/2022 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 83/X/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r.

Uchwała nr 116/XII/2022 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Uchwała nr 117/XII/2022 w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz ustalenia maksymalnej wysokości jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Kole PZW

Uchwała nr 118/XII/2022 w sprawie: wysokości diet dla członków Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie pełniących funkcje społeczne z wyboru we władzach i organach statutowych                

Uchwała nr 119/XII/2022 w sprawie: uregulowania należności z tytułu diet dla członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-2022

Uchwała nr 120/XII/2022 w sprawie: wydanych zezwoleń wraz z hologramami bez wnoszenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wędkowanie w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w 2022 roku

Uchwała nr 121/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki dla Koła Nr 50 Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Uchwała nr 122/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki dla Koła Nr 102 w Aleksandrowie Kujawskim

Uchwała nr 123/XII/2022 w sprawie: połączenia Koła nr 133 „Relax” w Łodzi z Kołem nr 139 w Pabianicach

Uchwała nr 124/XII/2022 w sprawie: zatwierdzenia „Kalendarza zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2023 rok”

Uchwała nr 125/XII/2022 w sprawie: powoływania kadr Okręgu Mazowieckiego PZW w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2023 rok

Uchwała nr 126/XII/2022 w sprawie: odwołania Głównego Księgowego Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 127/XII/2022 w sprawie: powołanie Głównego Księgowego Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 128/XII/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura i Głównego Księgowego do podpisywania łącznego umów w imieniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 129/XII/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Głównego Księgowego Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie   

Uchwała nr 130/XII/2022 w sprawie: podpisu elektronicznego dla Głównego Księgowego Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 131/XII/2022 w sprawie: dofinansowania XLV edycji konkursu plastycznego „Przyroda Twój Przyjaciel”

Uchwała nr 132/XII/2022 w sprawie: finansowania Sportu Wędkarskiego

Uchwała nr 133/XII/2022 w sprawie: przyznania pozostałej kwoty z podziału środków okręgowego programu refundacji części kosztów jakie koła ponoszą na ochronę wód w 2022 roku.

Uchwały z dnia 19.12.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 29.11.2022 r.:

Uchwała nr 95/XI/2022 w sprawie: zatwierdzenia rocznego budżetu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na 2023 rok

Uchwała nr 96/XI/2022 w sprawie: zatwierdzenia „Zasad obsługi Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przez Skarbników Kół”

Uchwała nr 97/XI/2022 w sprawie: zmiany  Załącznika NR 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzeniu Nr 28/2021 Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 98/XI/2022 w sprawie: zatwierdzenia ramowych tematów na spotkania skarbników Kół

Uchwała nr 99/XI//2022 w sprawie: wysokości składek za porozumienia na wody graniczne z Okręgami PZW w Białymstoku, Skierniewicach oraz Siedlcach

Uchwała nr 100/XI//2022 w sprawie: zawieszenia rybaka w rewirze W5 - 04 obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 5

Uchwały z dnia 29.11.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 21.11.2022 r.:

Uchwała nr 84/XI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na pisemne zawarcie porozumień międzyokręgowych na wody graniczne w 2023 roku

Uchwała nr 85/XI/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 86/XI/2022 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Komisji ds. Oceny Działalności Kół” Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 87/XI/2022 w sprawie: zmian w tabeli punktowej i objaśnieniach do tabeli „Sprawozdanie z działalności Koła” PZW Okręgu Mazowieckiego

Uchwała nr 88/XI/2022 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Gospodarki Finansowej i Kasowej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”

Uchwała nr 89/XI//2022 w sprawie: procedury stałego prowadzenia monitoringu wód użytkowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 90/XI//2022 w sprawie: przyznania licencji sędziowskich w dyscyplinach wędkarskich

Uchwała nr 91/XI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne skierowanie pisma do Zarządu Głównego PZW w kwestii wyjaśnienia wysokości otrzymanej noty

Uchwała nr 92/XI/2022 w sprawie:  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na naprawę grobli na stawach w Wilamowie

Uchwała nr 93/XI/2022 w sprawie: „Szczegółowych Zasad wędkowania obowiązujących w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2023 r oraz Wykazu wód udostępnionych do wędkowania”

Uchwała nr 94/XI/2022 w sprawie: ustalenia bezpłatnego deputatu karpia dla instytucji współpracujących z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały z dnia 21.11.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 20.10.2022 r.:

Uchwała nr 75/X/2022 w sprawie: uchwalenia struktury i wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla osób niezrzeszonych w PZW w 2023 r.

Uchwała nr 76/X/2022  w sprawie: przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na 2023 r.

Uchwała nr 77/X/2022 w sprawie:  w sprawie zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych Kół OM PZW odbytych w 2021 roku

Uchwała nr 78/X2022 w sprawie: wyrażenia zgody na organizację Mistrzostw Polski Teamów w dyscyplinie spinningowej

Uchwała nr 79/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze OL1M/00007889/5 do zgodności  z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 80/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze OL1M/00001307/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 81/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze OL1S/00017791/9 do zgodności  z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 82/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze LD1G/00052250/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwała nr 83/X/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze WA1L/00020988/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym

Uchwały z dnia 20.10.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 03.10.2022 r.:

Uchwała nr 73/X/2022 w sprawie: określenia terminu kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

Uchwała nr 74/X/2022 w sprawie: przyjęcia „Zasad przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Członków Koła w 2022 r.   

Uchwały z dnia 03.10.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 26.09.2022 r.:

Uchwała nr 64/IX/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 65/VIII/2022 w sprawie: wystąpienia do Starosty Powiatu Przasnyskiego o zmianę na stanowisku Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej

Uchwała nr 66/IX/2022 w sprawie: zmiany adresu siedziby Koła nr 11 w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała nr 67/IX/2022 w sprawie: rozprowadzania znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu

Uchwała nr 68/IX/2022 w sprawie: przydzielenia dostępu do programu Symfonia

Uchwała nr 69/IX/2022 w sprawie: dofinansowania wyjazdu na Feederowe Mistrzostwa Świata w Belgii

Uchwała nr 70/IX/2022 w sprawie: wypłaty należności dotyczącej organizacji konferencji pn. „E-learning – nowoczesne podejście do szkoleń zawodowych pozwalających na uczenie się przez całe życie”.

Uchwała nr 71/IX/2022 w sprawie: ubezpieczenia majątku Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 72/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na objecie Patronatem Honorowym zawodów „Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z łodzi – Serockowe Łowy”

Uchwały z dnia 26.09.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 26.08.2022 r.:

uchwała nr 61/VIII/2022 w sprawie: wstrzymania wypłaty należności dotyczącej organizacji konferencji pn. „E-learning – nowoczesne podejście do szkoleń zawodowych pozwalających na uczenie się przez całe życie”;

 uchwała nr 62/VIII/2022 w sprawie: przesunięcia kosztów konferencji z kwalifikowanych na niekwalifikowane.

 uchwała nr 63/VIII/2022 w sprawie: uregulowania spraw majątkowych dotyczących nieruchomości gruntowych będących w posiadaniu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwały z dnia 26.08.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 10.08.2022 r.:

uchwała nr 52/VIII/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie;

uchwała nr 53/VIII/2022 w sprawie: uchylenia uchwały - dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata U-25;

uchwała nr 54/VIII/2022 w sprawie: dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata U-25;

uchwała nr 55/VIII/2022 w sprawie: złożenia wniosku do Głównej Komisji Odznak ZG PZW o nadanie złotej odznaki honorowej PZW;

uchwała nr 56/VIII/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole Nr 112 w Lipnie;

uchwała nr 57/VIII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży wyposażenia Ośrodka Hodowli Ryb Ostrołęka;

uchwała nr 58/VIII/2022 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej Okręgu Mazowieckiego PZW;

uchwała nr 59/VIII/2022 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej Okręgu Mazowieckiego PZW;

uchwała nr 60/VIII/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla zespołu księgowości.

uchwały z dnia 10.08.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 13.06.2022 r.:    

uchwała nr 40/VI/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium Z.O. dot. przyjęcia Planu Pracy Prezydium i Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW na II półrocze 2022 r.

uchwała nr 41/VI/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie za 2021 rok i podziały wyniku finansowego za 2021 rok.

uchwała nr 42/VI/2022 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW do Głównej Komisji Odznak ZG PZW.

uchwała nr 43/VI/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwała nr 44/VI/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

uchwała nr 45/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego 22B.

uchwała nr 46/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na przygotowanie dodatkowej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę płuczki do odpijania ryb w Zatorach.

uchwała nr 47/VI/2022 w sprawie:  zwolnienia z opłat za zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb wędką zawodników startujących w „Otwartych Ogólnodostępnych Zawodach Spinningowych – XII Puchar Wisły Wyszogród”.                                                      

uchwała nr 48/VI/2022 w sprawie: zorganizowania zawodów Spinningowych Teamowych Eliminacyjnych do GPP 2023.

uchwała nr 49/VI/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze SI1M/00005119/7 do zgodności  z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

uchwała nr 50/VI/2022 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze SI1M/00005120/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

uchwała nr 51/VI/2022 w sprawie: przedłużenia umowy o pracę z Panią Jolantą Orłowską na stanowisku  Głównej Księgowej w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

uchwały z dnia 13.06.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 09.05.2022 r.:

Uchwała nr 18/V/2022 w sprawie: porozumień międzyokręgowych.

Uchwała nr 19/V/2022 w sprawie:  zmiany Komendanta Społecznej  Straży Rybackiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uchwała nr 20/V/2022 w sprawie: zatwierdzenia diet dla skarbników i osób funkcyjnych w Kołach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 21/V/2022 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 9/III/2022 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 07 marca 2022 r.

Uchwała nr 22/V/2022 w sprawie:  podziału środków okręgowego programu refundacji części kosztów jakie koła ponoszą na ochronę wód w 2022 roku.

Uchwała nr 23/V/2022 w sprawie: nieuregulowania płatności za notę wystawioną przez Zarząd Główny PZW.

Uchwała nr 24/V/2022 w sprawie: nieprzyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 25/V/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 26/V/2022 w sprawie: złożenia wniosku do Głównej komisji Odznak ZG PZW o nadanie brązowej odznaki honorowej PZW.

Uchwała nr 27/V/2022 w sprawie: uchylenia  „Regulaminu rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii, wywołanej wirusem SARS – CoV 2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie”.

Uchwała nr 28/V/2022 w sprawie: zwolnienia z opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb zawodników startujących w Spławikowych Mistrzostwach Polski U15 i U20.

Uchwała nr 29/V/2022 w sprawie: odwołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW Warszawie

Uchwała nr 30/V/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 31/V/2022 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Nr 50 Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Uchwała nr 32/V/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na otwarcie rachunku bankowego w banku Santander, wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz przyznania odpisu procentowego dla Koła.

Uchwała nr 33/V/2022 w sprawie: przekazania środków trwałych na potrzeby Koła.

Uchwała nr 34/V/2022 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Koła Nr 102 w Aleksandrowie Kujawskim.

Uchwała nr 35/V/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na otwarcie rachunku bankowego w banku Santander, wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz przyznania odpisu procentowego dla Koła.

Uchwała nr 36/V/2022 w sprawie: przyznania środków trwałych na potrzeby Koła.

Uchwała nr 37/V/2022 w sprawie: wyrażenia zatwierdzenia składów osobowych w komisjach egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 38/V/2022 w sprawie: wyrażenia powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 39/V/2022 w sprawie: wyrażenia powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

załącznik:

Uchwały z dnia 09.05.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 07.03.2022 r.:

Uchwała nr 4/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwała nr 5/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu ds. organizacyjnych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 6/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnika dla Dyrektora Biura i Głównej Księgowej do podpisywania łącznego umów w imieniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 7/III/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Okręgu Mazowieckiego PZW  w Warszawie.

Uchwała nr 8/III/2022 w sprawie: podpisów elektronicznych dla członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 9/III/2022 w sprawie: wysokości diet dla członków pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zwanego dalej „OM PZW”.

Uchwała nr 10/III/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Prasowego Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 11/III/2022 w sprawie: powołania Rady Klubu Seniora przy Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie  w nowej kadencji, na okres jej trwania

Uchwała nr 12/III/2022 w sprawie: przyznania licencji sędziowskich

Uchwała nr 13/III/2022 w sprawie: zmian w „Kalendarzu zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2022 rok”

Uchwała nr 14/III/2022 w sprawie: zmian w „Kalendarzu zawodów sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na 2022 rok”

Uchwała nr 15/III/2022 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Uchwała nr 16/III/2022 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych w komisjach egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

Uchwała nr 17/III/2022 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

załącznik:

Uchwały z dnia 07.03.2022 r.

 

Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjęte na posiedzeniu w dniu 14.02.2022 r.:

Uchwała nr 1/II/2022 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz powołanie rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Uchwała nr 2/II/2022 w sprawie: likwidacji Koła Nr 50 „Metro Warszawskie”

Uchwała nr 3/II/2022 w sprawie: likwidacji Koła Nr 102 Aleksandrów Kujawski

załącznik:

Uchwały z dnia 14.02.2022 r.