Z prac Zarządu - Archiwum

grudzień 2020 r.

wrzesień 2020 r.

czerwiec 2020 r.

luty 2020 r.

grudzień 2019 r.

październik 2019 r.

wrzesień 2019 r.

maj 2019 r.

luty 2019 r.

grudzień 2018 r.

październik 2018 r.

czerwiec 2018 r.

luty 2018 r.

listopad 2017

W Domu Wędkarza w Warszawie 20 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.

wrzesień 2017

W Domu Wędkarza w Warszawie 25 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes Zbigniew Bedyński.

maj 2017 r.

W Domu Wędkarza w Warszawie, 15 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Było to ostanie spotkanie władz Okręgu wybranych na kadencję 2013-2016. Prezes Zarządu Okręgu, Zbigniew Bedyński, serdecznie podziękował wszystkim za wytężoną pracę społeczną oraz osobisty wkład w realizację programu Okręgu w mijającej kadencji i wręczył wędkarskie upominki.

luty 2017 r.

20 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Po przyjęciu uchwały o odwołaniu kol. Pawła Antoniego Dębkowskiego, na skutek złożonej rezygnacji, z funkcji członka zarządu, prezes Z. Bedyński podziękował w imieniu Zarządu kol. Dębkowskiemu za dotychczasową pracę społeczna w kadencji 2013-16 i wręczył pamiątkowy album.

gudzień 2016 r.

W Domu Wędkarza w Warszawie, 19 grudnia 2016 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, któremu przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.

październik 2016 r.

Okręgu Mazowieckiego PZW. W czasie posiedzenia prezes Zbigniew Bedyński uhonorował nagrodami rzeczowymi kol. Michała Sapigórskiego oraz kol. Patryka Sapigórskiego - reprezentantów Okręgu w wędkarstwie rzutowym, za wyniki osiągnięte w 2016

 

czerwiec 2016 r

20 czerwca 2016 r. w Nowogrodzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie władz i organów Okręgu Mazowieckiego PZW

 luty 2016 r

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się 22 lutego br. w Warszawie, podjął uchwały dot.: zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2015 r. oraz budżetu na 2016 r.; przyjęcia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2016…

listopad 2015 r.

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się 16 listopada 2015 r. w Warszawie, zatwierdził następujące uchwały

październik 2015 r.

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się w „Domu Wędkarza" 5 października 2015 roku, zatwierdził uchwały Prezydium ZO

czerwiec 2015 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 29 czerwca 2015 roku podjął uchwały, które dotyczyły:

luty 2015 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 16 lutego 2015 r. podjął uchwały: w sprawie zatwierdzenia bilansu Okręgu za rok 2014 oraz budżetu na rok 2015 r

listopad 2014 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 17 listopada 2014 r. podjął uchwały: w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu... 

 wrzesień 2014 r.

Na posiedzeniu 29 września 2014 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego ustalił między innymi terminy spotkań z przedstawicielami kół, zatwierdził Uchwały Prezydium

 czerwiec 2014 r.

Na posiedzeniu 13 czerwca 2014 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego zatwierdził sprawozdanie Okręgu za 2013 r. (uchwała); protokół Komisji Odznaczeń, odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół...

 luty 2014 r.

Na posiedzeniu 17 lutego 2014 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego zatwierdził m.in. bilans Okręgu za 2013 r. , preliminarz budżetowy na 2014 r. , ocenę działalności Kół Okręgu Mazowieckiego za rok 2013

grudzień 2013 r.

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego, które odbyło się 16 grudnia 2013 r., zasłużeni działacze Okręgu zostali uhonorowani odznakami „Honorowego Członka PZW", przyznanymi przez XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW

październik, listopad 2013 r.

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, 4 listopada 2013 r., zostały przyjęte uchwały w sprawie „Warunków zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w roku…

czerwiec 2013 r.

Wybrany na IV Zjeździe Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW, 16 czerwca 2013 r., Zarząd Okręgu na kadencję 2013 - 2016

 

luty 2013r.

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, które odbyło się 18 lutego 2012 r., podjęto szereg uchwał. Oto najważniejsze z nich: 

październik, listopad 2012r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniach 15 października oraz 5 listopada 2012 r. przyjął szereg uchwał i zatwierdził uchwały Prezydium ZO. Oto ważniejsze z nich:

kwiecień 2012r.

Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego przyjął sprawozdanie z działalności Okręgu Maz. za 2011 r. oraz zatwierdził uchwały Prezydium ZO

luty 2012r.

W lutym 2012 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zatwierdził bilans Okręgu za rok 2011 oraz preliminarz budżetowy na rok 2012

grudzień 2011r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW wyraził zgodę na rozwiązanie kół PZW nr 57 przy FSO i nr 92 przy MZA i TW. Wnioskodawcami były zarządy wymienionych kół

październik 2011 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego przyjął informację o pracy ZO w I półroczu 2011 r., uchwały w sprawie składek okręgowych, zezwoleń okresowych, porozumień międzyokręgowych i zasad wędkowania

lipiec 2011 r.

W lipcu 2011 r. ZO zatwierdził odpowiedzi na uchwały i wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół PZW, kierowane pod adresem Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego PZW(w załączeniu).

 

kwiecień 2011 r.

W kwietniu 2011 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zatwierdził m.in.: sprawozdanie z działalności ZO za rok 2010 , cenniki na materiał zarybieniowy...

 

luty 2011 r.

Na posiedzeniu 14 lutego 2011 r. zatwierdzono m.in.: bilans Okręgu za 2010 r. ;preliminarz budżetowy na rok 2011, nowy „Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego