Z prac Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW

W lipcu 2011 r. ZO zatwierdził odpowiedzi na uchwały i wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół PZW, kierowane pod adresem Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego PZW (w załączeniu).

załącznik:

wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół PZW