Z prac Zarządu Okręgu – luty 2015

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 16 lutego 2015 r. podjął uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia bilansu Okręgu za rok 2014 oraz budżetu na rok 2015 r. (uchwała);

- w sprawie zatwierdzenia oceny działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW za 2014 rok (uchwała);

- w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW (uchwała) ;

- w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Okręgu Maz. za 2014 r. (uchwała) ;

- w sprawie zatwierdzenia diet dla działaczy funkcyjnych w kołach (uchwała) ;

- w sprawie odwołania Kol. Mateusza Szabelskiego z funkcji członka Komisji ds. Ekonomiczno - Finansowych Okręgu Maz. PZW (uchwała);

- w sprawie: sprzedaży działki o powierzchni 1000 m² wraz ze stojącym na tym gruncie budynkiem mieszkalnym w Ośrodku Zarybieniowym Świesz (uchwała);

- w sprawie zmiany sztandaru Koła nr 88 Wyszków Miasto (uchwała) ;

- w sprawie zatwierdzenia zmian w Komisjach Egzaminacyjnych Kół (uchwała);

- w sprawie przeniesienia siedziby i zmiany nazwy Koła nr 90 EC Kawęczyn (uchwała) ;

- w sprawie sprzedaży hangaru z Ośrodka Rybackiego PZW w Wierzbicy (uchwała) ;

- w sprawie nadania medali „Za działalność dla Mazowieckiego Wędkarstwa" (uchwała) .

 

Rzecznik prasowy OM PZW