Z prac Zarządu Okręgu – czerwiec 2020

W Domu Wędkarza w Warszawie 29 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

 • zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2019 r. oraz budżetu na 2020 r.;
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. PZW za 2019 r.;
 • zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Okręgowej Komisji Odznak;
 • powołania Kol. W. Pastusiaka na funkcję rzecznika dyscyplinarnego Okręgu;
 • wstrzymania wydawania znaków wędkarskich i zezwoleń Zarządowi Koła nr 100 BISTYP.
 • zmiany nazwy Koła nr 49 w Kazuniu Nowym.
 • zmian w komisjach egzaminacyjnych kół Okręgu Maz. PZW (nr 29 Kobyłka, nr 83 Grajewo i nr 84 Tłuszcz);
 • zmiany w zasadach finansowania stanic i schronisk wędkarskich zarządzanych przez jednostki organizacyjne Okręgu Mazowieckiego PZW.
 • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:
 1. Wprowadzenia elektronicznego systemu głosowania uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.
 2. Zatwierdzenia cennika materiału zarybieniowego – wiosna 2020 r.”.
 3. Zatwierdzenia cennika usług na łowisku specjalnym w Halinowie i w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy.
 4. Nadania odznaki PZW „Wzorowy Młody Wędkarz” (na wniosek kół: nr 31 Okoń, nr 39 Warszawa Białołęka i nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości).
 5. Zmiany siedziby Koła nr 29 w Kobyłce.
 6. Zawieszenia wykonania uchwały w sprawie obchodów 70-lecia Okręgu Maz. PZW.
 7. Zmian w Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 41 przy Wydziale Ruchu Drogowego KSP i Komisji Egzaminacyjnej sekcji Brwinów Przy Kole nr 41 WRD KSP.
 8. Zatwierdzenia cennika usług w schronisku wędkarskim w Mojtynach.
 9. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały nr 135/Z.O./2019 z 28 października 2019 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania  w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2020 r.
 10. Zakupu dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem dla prezesa i sekretarza Z.O. Maz. PZW.
 11. Połowu ryb w porze nocnej ze środków pływających na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW.
 12. Reorganizacji połowów sieciowych prowadzonych w obwodzie rybackim Jeziora Zegrzyńskiego na rzece Narew nr 7.
 13. Zawieszenia połowów sieciowych w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 3.
 14. Nadania odznaki PZW „Wzorowy Młody Wędkarz” (na wniosek kół: nr 7 Warszawa Ochota i nr 5 Warszawa Praga-Północ).
 15. Zasad funkcjonowania łowisk specjalnych w Okręgu Mazowieckim PZW.
 16. Zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 134 „Starówka” i sekcji „Serock” przy Kole nr 6 Warszawa Wola.
 17. Zakupu 3 łodzi wiosłowych na wyposażenie schroniska wędkarskiego w Mojtynach.
 18. Remontu dachu w budynku sanitariatu schroniska wędkarskiego w Mojtynach.
 19. Zatwierdzenia wykazu adresów punktów rozprowadzania zezwoleń i znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu Maz PZW w 2020 r.
 20. Zmian w zasadach wędkowania w wodach Okręgu Maz. PZW w 2020 r.
 21. Czasowego zawieszenia działalności sportowej Klubu Seniora.
 22. Nadania odznaki PZW „Wzorowy Młody Wędkarz” (na wniosek Koła nr 16 w Otwocku).
 23. Wnoszenia składek na amatorski połów ryb za pomocą platformy cyfrowej.
 24. Zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 5 Warszawa Praga-Północ, Koła nr 32 przy Sztabie Generalnym i Koła nr 99 w Pawłowicach.
 25. Prowadzenia oceny działalności kół za 2020 r.
 26. Zawieszenia Mistrzostw i GP Okręgu Maz. PZW w dyscyplinach wędkarskich w roku 2020.
 27. Zniesienia zakazu wędkowania w Jeziorze Zegrzyńskim w dniach 29.09. – 11.10.2020 r. w związku z odwołaniem Drużynowych Mistrzostw Świata w Wędkarstwie Spinningowym – 2020.
 28. Przyjęcia nowego terminu organizacji Drużynowych Mistrzostw Świata w Wędkarstwie Spinningowym.
 29. Zatwierdzenia Regulaminu rozgrywania zawodów w dyscyplinach wędkarskich na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARS – CoV-2.

- Uchwały Zarządu Okręgu MAZ. PZW z 29 czerwca 2020 r.