Z prac Zarządu Okręgu – wrzesień 2017

W Domu Wędkarza w Warszawie 25 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes Zbigniew Bedyński.

Na wrześniowym posiedzeniu Zarząd Okręgu podjął uchwały dot.:

  1. Powołania komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego.
  2. Zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego – jesień 2017” wyprodukowanego w ośrodkach własnych (OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo i OZ Świesz).
  3. Zgody na podpisanie porozumienia na 2018 r. z Okręgiem PZW w Ciechanowie i Okręgiem PZW w Siedlcach na warunkach określonych przez Prezydium Z.O.
  4. Zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Restytucję ryb drapieżnych (szczupak, sandacz) w Zbiorniku Włocławskim”.
  5. Zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Godzisz gmina Sobolew, stanowiącej własność Okręgu
  6. Przekazania Ośrodka Szkoleniowo – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Serocku w zarządzanie Zarządowi Koła Nr 6 Warszawa Wola.
  7. Częściowego pokrycia kosztów startu juniorów w MŚ w wędkarstwie spławikowym oraz rzutowym w 2017 roku.
  8. Ustalenia warunków zbycia nieruchomości położonej w gminie Gostynin oraz nieruchomości Mojtyny w gminie Piecki.
  9. Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW, które dot.:

– zatwierdzenia zmian w Komisji Egzaminacyjnej Koła Nr 2 Warszawa Żoliborz;

– rozwiązania Koła Nr 77 przy Instytucie Lotnictwa (wniosek Koła);

– rozwiązania Koła Nr 76 Polski Związek Głuchych (wniosek Dz. Księgowości ZO);

– rozwiązania Koła Nr 138 w Strykowie (wniosek Koła);

– zmiany nazwy Koła Nr 99 Kopana na Koło nr 99 w Pawłowicach;

– przyznania licencji sędziowskich;

– powołania Rady Klubu Seniora na kadencję 2017 – 2020 (przew. Kol. Bogdan Milewski);

– inwestycji w OR Wierzbica. Przyznano 7 tys. zł ze na wykonanie drenażu terenu;

– odmulenia i konserwacji stawu w Koźle na wniosek Koła Nr 85 w Kolnie. Zgoda na wydatkowanie kwoty 5 tys. zł z funduszu statutowego na odmulenie stawu, wyrównanie linii brzegowej i wykonanie tzw. głęboczka;

– umowy z firmą „Polkomtel” na dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński, którą użytkuje Koło nr 4 Warszawa Praga Południe;

– zwiększenia funduszu promocji na rok 2017 o kwotę 15 tys. Zł (z funduszu statutowego);

– nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”.