Z prac Zarządu Okręgu – czerwiec 2014

Na posiedzeniu 13 czerwca 2014 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego zatwierdził sprawozdanie Okręgu za 2013 r. (uchwała) ; protokół Komisji Odznaczeń, odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół 2013 (uchwała) , a także uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Okręgu w sprawie:

- cennika materiału zarybieniowego - wiosna 2014 (uchwała) ;

- cenników usług obowiązujących na łowiskach specjalnych w OZ Halinów, OR Wierzbica i ZR Janowo w 2014 r. (uchwała) ;

- uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła nr 72 „Energopap" z 15 lutego 2014 r., w tym uchwały dotyczącej wyboru prezesa koła;

- wystąpienia do Starosty Powiatu Piaseczyńskiego o odwołanie z funkcji komendanta powiatowego SSR Powiatu Piaseczyńskiego kol. Mirosława Goliszewskiego i wystąpienia z wnioskiem o powołanie na tę funkcję kol. Roberta Ledzińskiego;

- zgody na sfinansowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej dotyczącej budowy zastawki na Jeziorze Czerskim;

- zmian w „Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemie wyłaniania kadry Okręgu w latach 2013 - 2016 oraz zasad rozgrywania indywidualnych i drużynowych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW"(uchwała) ;

- propozycji zmian w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb" przygotowanych w ramach konsultacji prowadzonych przez ZG PZW;

-  przeprowadzenia zaplanowanego remontu jazu na rz. Długiej;

- skierowania do rzecznika dyscyplinarnego Okręgu zawiadomienia o naruszeniu obowiązków wynikających z par. 14 pkt. 1,3-4 Statutu PZW przez władze (prezesa) i organy Koła nr 13 Legionowo;

- wezwania Zarządu Koła nr 13 Legionowo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła w celu odwołania dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej Koła i ponownego wyboru KRK.

Zarząd Okręgu podjął także uchwały w sprawie: utworzenia SSR w powiecie kolneńskim; dodatkowego zarybienia glinianek w Błoniu za kwotę 3000 zł; sfinansowania remontu instalacji energetycznej w schronisku SSR w Czarnowie oraz zatwierdzenia przykładowych pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych na kartę wędkarską , które zostaną przekazane komisjom egzaminacyjnym kół.

 

 

Rzecznik prasowy OM PZW