Z prac Zarządu Okręgu

(październik, listopad 2011)

  Zarząd Okręgu Mazowieckiego przyjął informację o pracy ZO w I półroczu 2011 r., uchwały w sprawie składek okręgowych, zezwoleń okresowych, porozumień międzyokręgowych i zasad wędkowania, które będą obowiązywały wędkarzy w roku 2012. Z ulgowej składki za wędkowanie w sezonie 2012 będą mogły również skorzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wydanie ulgowych znaków odbędzie się na podstawie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności. Wydłużono rejon Wisły, w którym obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na błystkę podlodową - od mostu drogowego w Górze Kalwarii do ujścia Narwi. Wprowadzono także składkę uzupełniającą za trollingowanie (100 zł), wymiar ochronny dla okonia 18 cm oraz zakaz wędkowania ze środków pływających w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia 2012 r. we wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego.

uchwała Nr 109/Z.O. / 2011
porozumienia 2012

  Na wniosek mazowieckich kół: nr 72 Energopap; nr 40 Myszyniec i nr 73 „Odrodzenie", Zarząd Okręgu wyróżnił medalem „Za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej pana Bogdana Glinkę - burmistrza Myszyńca.

   Zarząd Okręgu Mazowieckiego, na podstawie § 4 4 ust. 2 Statutu PZW oraz na wniosek prezesa ZO Zbigniewa Bedyńskiego, odwołał Kol. Jana Kolosa z funkcji wiceprezesa ds. promocji. Powodem tej decyzji był brak zaangażowania w promocję Okręgu Mazowieckiego PZW oraz brak wyjaśnienia sytuacji, która miała miejsce w czasie zawodów Koła nr 69 w Makowie Mazowieckim w dniach 9-10 lipca 2011 r. Jednocześnie, na wniosek prezesa ZO, Zarząd Okręgu powołał na funkcję wiceprezesa ds. promocji Kol. Mirosława Konopkę.

W związku z nowelizacją ustawy o rybactwie śródlądowym zatwierdzono nowy regulamin postepowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej.

Regulamin postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej

    Zarząd Okręgu zatwierdził również listę weryfikacyjną sędziów wędkarskich:

lista  zweryfikowanych sędziów