Z prac Zarządu Okręgu (grudzień 2011r.)

- Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW wyraził zgodę na rozwiązanie kół PZW nr 57 przy FSO i nr 92 przy MZA i TW. Wnioskodawcami były zarządy wymienionych kół.

- Na podstawie § 46 p. 10 Statutu PZW oraz na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Okręgu zatwierdził kadrę na rok 2012 w dyscyplinach wędkarskich oraz kalendarz zawodów sportowych Okręgu na rok 2012.

-  Zarząd Okręgu zatwierdził zmiany w „Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich ,  systemie wyłaniania kadry Okręgu w latach 2012-2013 i zasadach rozgrywania indywidualnych i drużynowych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW ".

- Na podstawie § 63 p. 10 oraz na wniosek Kolegium Sędziów, Zarząd Okręgu przyznał licencje sędziego klasy podstawowej kol. :Grzegorzowi Lenartowi (K-75); Michałowi Andrzejewskiemu (K-7) i Kazimierzowi Jeleniakowi (K-18).

- Na podstawie § 46 p. 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza zmiany w tabeli punktowej oceny działalności kół. Wprowadzone zmiany w tabeli mają na celu usprawnienie „Oceny działalności kół" w wypełnianiu statutowych zadań. Tabela punktowa oraz objaśnienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. „Regulamin oceny działalności kół" pozostaje bez zmian. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 r.

Sprawozdanie z działalności koła / OBJAŚNIENIA do tabeli punktowej