Z prac Zarządu Okręgu – wrzesień 2014

Na posiedzeniu 29 września 2014 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego ustalił terminy spotkań z przedstawicielami kół:

 

Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych kół Okręgu Mazowieckiego  PZW:

24 listopada 2014 r. o godz. 16.00 w „Domu Wędkarza", ul. Twarda 42 w Warszawie

dla kół: 1-21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 50, 54, 55, 61, 75, 79, 84, 88, 96, 99.

01 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w „Domu Wędkarza", ul. Twarda 42 w Warszawie

dla kół: 22, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 62, 67, 76, 77, 78, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 100.

 

Skarbników  kół Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie:

8 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w „Domu Wędkarza", ul. Twarda 42 w Warszawie

dla kół: 1-33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97,  99, 100.

 

Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, Skarbników kół Okręgu Mazowieckiego  PZW (teren Ostrołęcko - Łomżyński):

11 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w Klubie Garnizonowym J.W. w Komorowie k/Ostrowi Mazowieckiej.

dla kół: 34, 36, 38, 40, 42, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 85, 86,87

 

Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych kół Okręgu Mazowieckiego PZW (teren Płocko - Włocławski):

  • 03 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 w przystani na rzece Wiśle, ul. Piwna 1, Włocławek.

 Skarbników kół Okręgu Mazowieckiego PZW (teren Płocko - Włocławski):

  • 03 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 w terenowym Biurze Okręgu Mazowieckiego, ul. Sienkiewicza 15, Włocławek.

dla kół: 102-128

Wcześniejsze zapoznanie się z materiałami i drukami, które znajdą się na stronie www.ompzw.pl  (w zakładce - pliki do pobrania),  po 17 listopada br. (posiedzenie Zarządu), usprawni przebieg spotkań.

Ponadto Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zatwierdził Uchwały Prezydium, które dot. między innymi:

- przyznania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz na wniosek Koła nr 112 i 115 w Płocku,

- przyznania licencji sędziowskich niżej wymienionym Kolegom:

w klasie okręgowej:

1.      Bogusław Chorosz K- 41.

2.      Tomasz Młynarczyk K-39.

3.      Stefan Gołębiewski K-51.

w klasie podstawowej

1.      Zbigniew Polewski K-113.

2.      Piotr Grecki K-113.

3.      Ryszard Smoliński K-113.

4.      Piotr Piechocki K-58.

5.      Andrzej Tułodziecki K-41.

6.      Robert Kaleta K-28.

7.      Marek Hiż K-28.

8.      Zbigniew Stellwag K-6.

9.       Iwona Grycuk K-15.

10.     Amin Omer K-14.

11.     Piotr Balewski K-3

- wsparcia finansowego dla Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Za kwotę 7 tys. zł ze środków statutowych zostanie zakupione indywidualne wyposażenie dla wyróżniających się policjantów w walce z kłusownictwem;

- zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego - jesień 2014". Produkcja z ośrodków własnych: OZ Halinów; OR Wierzbica-Zatory; OZ Wilamowo-Ławsk; OZ Świesz i ZR Janowo;

- pożyczki w kwocie 5 tys. zł dla Koła Nr 56 MZK na pokrycie szkód powstałych w wyniku pożaru na przystani koła przy ul Statkowskiego 5 w Warszawie. Ustala się, że pożyczone środki zostaną zwrócone po uzyskaniu pieniędzy z ubezpieczenia;

- zgoda Zarządu Okręgu na rejestracje Ursynowskiego Klubu Wędkarstwa Morskiego koła nr 28 

 

Rzecznik prasowy OMPZW