Z prac Zarządu Okręgu – czerwiec 2013

Wybrany na IV Zjeździe Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW, 16 czerwca 2013 r., Zarząd Okręgu na kadencję 2013 - 2016, spotkał się 17 czerwca 2013 r. w „Domu Wędkarza" na swoim pierwszym posiedzeniu. Członkowie Zarządu wybrali ze swojego grona Prezydium ZO, udzielili pełnomocnictw dyrektorowi biura oraz głównej księgowej, określili wysokość diet dla członków PZW pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu Mazowieckiego PZW oraz powołali rzecznika dyscyplinarnego i rzecznika prasowego ZO.

Zarząd Okręgu Maz. PZW powołał prezydium w następującym składzie:

- kol. Mirosław Konopka - wiceprezes ds. promocji,

- kol. Dionizy Ziemiecki - wiceprezes ds. organizacyjnych,

- kol. Marek Roszkiewicz - wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód,

- kol. Wojciech Szubierajski - wiceprezes ds. sportu i młodzieży,

- kol. Andrzej Warchoł - wiceprezes ds. inwestycyjno - schroniskowych,

- kol. Waldemar Borowy - skarbnik,

- kol. Tadeusz Szewczyk - sekretarz

- kol. Stanisław Pliszka - członek prezydium.

Zarząd Okręgu Maz. powołał Kol. Pawła Antoniego Dębkowskiego na rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu, a na rzecznika prasowego Okręgu Kol. Andrzeja Zielińskiego.