Z prac Zarządu Okręgu – październik 2016

W Domu Wędkarza w Warszawie, 24 października 2016 roku, obradował Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. W czasie posiedzenia prezes Zbigniew Bedyński uhonorował nagrodami rzeczowymi kol. Michała Sapigórskiego oraz kol. Patryka Sapigórskiego - reprezentantów Okręgu w wędkarstwie rzutowym, za wyniki osiągnięte w 2016 roku na arenie międzynarodowej. Kol. Patryk Sapigórski w kategorii juniorów zdobył tytuł indywidualnego i drużynowego mistrza świata w skishu muchowym - Słowenia 2016, a kol. Patryk Sapigórski tytuł indywidualnego wicemistrza i drużynowego mistrza świata.

 

 

Zarząd Okręgu na posiedzeniu 24 października 2016 r. podjął uchwały dot.:

- zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2017 roku. Od nowego sezonu na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg trollingowanie jest zabronione.

- zatwierdzenia ramowych tematów na spotkania prezesów, skarbników i przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół;

- przyjęcia „Zasad przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo - Wyborczych członków kół w 2017 roku" na kadencję 2017 - 2020;

- ordynacji wyborczej dla kół Okręgu Mazowieckiego;

- przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w kołach na 2017 r.;

- przyjęcia „Zasad gospodarki finansowej Kół PZW";

 

 

- niepodpisania porozumień międzyokręgowych na rok 2017. Ościenne okręgi nie wystąpiły z propozycją uwzględniającą takie zasady porozumienia, jak uśrednienie wysokości składki okręgowej, udostępnienie wszystkich ogólnie dostępnych wód i utworzenie jednolitej mapy porozumień;

- działalności Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Serocku;

- ewidencji członków PZW i rozliczeń finansowych kół w formie elektronicznej;

- uhonorowania Michała Sapigórskiego i Piotra Sapigórskiego markowymi kołowrotkami castingowymi za wyniki osiągnięte w Rzutowych Mistrzostwach Świata - Słowenia 2016;

- utworzenia na jeziorze Brajniki łowiska karpiowego, na którym będzie obowiązywała (dot. karpi) zasada „złów i wypuść";

- zmiany w „Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2017 - 2020 oraz zasadach rozgrywania indywidualnych i drużynowych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW";

- korekty budżetu na inwestycje nie ujęte w preliminarzu budżetowym na rok 2016;

- zmian w regulaminie „Rocznej Oceny Działalności Kół";

- zgody na wykonanie sztandaru dla Koła Nr 34 w Komorowie;

- niewyrażenia zgody na utworzenia koła na warszawskiej Sadybie;

- przyznania licencji sędziowskich;

- nadania odznaki „Zasłużony Sędzia Okręgu Mazowieckiego PZW";

- niewyrażenia zgody na reaktywowania koła w Modlinie;

- zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO Maz. PZW od nr 148 do 160.