Z prac Zarządu Okręgu – grudzień 2016

W Domu Wędkarza w Warszawie, 19 grudnia 2016 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, któremu przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.
 
 
Przed rozpoczęciem obrad członkowie ZO mogli obejrzeć i zapoznać się z parametrami technicznymi specjalistycznego modelu drona, który wraz osprzętem służącym do rejestrowania obrazu oraz kierowania tym urządzeniem zaprezentował komendant Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie inspektor Marek Gago. Komendant podziękował Zarządowi Okręgu Mazowieckiego za sfinansowanie zakupu drona, który wykorzystywany jest dzisiaj przez Policję w ochronie mazowieckich wód, i przekazał na ręce prezesa ZO pamiątkowy dyplom.
 
 
 
Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i pracowników Biura ZO.

Zarząd Okręgu na posiedzeniu 19 grudnia 2016 r. podjął uchwały dot.:

- wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Okręgu Mazowieckiego za 2016 r.;

- upoważnienia Zarządu Okręgu PZW w Łodzi do wydawania swoim członkom zezwoleń oraz znaków składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Mazowieckiego do 31.12.2016 r.

- utworzenia w Łodzi biura działającego na obszarze dawnego Okręgu PZW w Łodzi przy ul. P.O. W. 23;.

- powołania Kol. Jerzego Pawłowskiego na koordynatora ds. kontaktów z kołami byłego Okręgu PZW w Łodzi;

- zatwierdzenia kadry Okręgu Mazowieckiego PZW na 2017 r. w poszczególnych dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej, spinningowej, muchowej, morskiej i rzutowej (kadra w dyscyplinie podlodowej zostanie powołana po rozegraniu GPX Okręgu w 2017 r.);

- zatwierdzenia „Kalendarza imprez sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na rok 2017";

- nadania tytułu Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego PZW;

- zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 24 Pomiechówek;

- zawieszenia Kol. Piotra Antośkiewicza w pełnieniu funkcji prezesa i członka zarządu Koła nr 72 „Energopap" w Ostrołęce;

- likwidacji Koła nr 111 w Kutnie w związku z rezygnacją członków władz i organów koła z powierzonych funkcji;

- likwidacji Koła nr 27 Brwinów na wniosek zarządu tego koła i wyrażenia zgody na utworzenie sekcji Brwinów przy Kole nr 41 WRD KSP;

- niewyrażenia zgody na utworzenie koła wędkarskiego w Górze Kalwarii - ze względu na działające w tej miejscowości koło PZW.

- niewyrażenia zgody na utworzenie koła wędkarskiego w Tarczynie Miasto - ze względu na istniejące w powiecie piaseczyńskim koła PZW.

- pomocy w walce z chorobą członka kadry okręgowej w dyscyplinie morskiej Piotra Kozaka i przekazania 2000 zł na konto Fundacji „Pomagam".