Z prac Zarządu Okręgu – czerwiec 2015

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 29 czerwca 2015 roku podjął uchwały, które dotyczyły:

- wdrożenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której projekt dostosowany do potrzeb Okręgu, przygotuje firma Euro Grant (uchwała);

- przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Mazowieckiego PZW za rok 2014 (uchwała) ;

- przyjęcia protokółu z posiedzenia Okręgowej Komisji Odznak z 15 kwietnia i 12 maja 2015 r. (uchwała);

- zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z walnych zgromadzeń sprawozdawczych kół PZW (uchwała);

- zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO, w tym uchwała w sprawie rozgrywania zawodów spinningowych (uchwała);

- sprzedaży działki w Czarnowie położonej w gminie Pomiechówek (uchwała);

- współpracy z Ligą Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Płocku (uchwała) ;

- przekazania dokumentów Koła Nr 72 „Energopap" do biura ZO w Ostrołęce (uchwała) ;

- w sprawie weryfikacji sędziów Okręgu Mazowieckiego PZW  (uchwała);

- w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Weteranów nad Kanałem Żerańskim (uchwała);

Ponadto na posiedzeniu Zarządu Rzecznik Dyscyplinarny złożył sprawozdanie z prowadzonych postępowań w 2014 roku. (zobacz)

 

Rzecznik prasowy OM PZW