Z prac Zarządu Okręgu – grudzień 2019

W Domu Wędkarza w Warszawie 16 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i pracowników Biura ZO.

Na grudniowym posiedzeniu Zarząd Okręgu podjął uchwały, które dot.:

  1. Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot::

– zakupu do Działu Księgowości internetowego serwisu INFORLEX.PL. za kwotę 3000 zł;

– zakupu łodzi z silnikiem i przyczepką dla grupy SSR przy Kole nr 16 w Otwocku;

– komercyjnych zawodów wędkarskich i kolejności ich rozgrywania na wodach Okręgu Mazowieckiego;

– zmian w Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 39 Warszawa Białołęka;

– dokooptowania do składu Komisji ds. Inwestycyjno – Schroniskowych Kol. B. Recielskiego;

– odnowienia usługi Sage dot. weryfikacji księgowych plików JPK;

– rekompensaty środków finansowych poniesionych na wyposażenie siedziby Koła nr 29 w Kobyłce;

  1. Powołania kadry Okręgu Mazowieckiego na 2020 r. w dyscyplinach i kategoriach wędkarskich.
  2. Zatwierdzenia „Kalendarza imprez sportowych Okręgu Mazowieckiego na 2020 r.”.
  3. Zatwierdzenia jednolitego tekstu „Regulaminu zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2018 – 2020 oraz zasad rozgrywania indywidualnych i drużynowych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW”.
  4. Terminu spłaty zadłużenia przez skarbnika Koła nr 22 w Zegrzu Płd.

- Uchwały Zarządu Okręgu MAZ. PZW z 16 grudnia 2019 r.