Z prac Zarządu Okręgu kwiecień 2011 r.

W kwietniu 2011 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zatwierdził m.in.: sprawozdanie z działalności ZO za rok 2010 (w załączeniu) , cenniki na materiał zarybieniowy pochodzący z ośrodków własnych (ZR Janowo, OZ Halinów, OR Wierzbica - Zatory i OZ Wilamowo), a także cenniki usług obowiązujących na łowiskach specjalnych Okręgu (w załączeniu).
Zarząd Okręgu zatwierdził także uchwały Prezydium ZO w n/w sprawach: przyznania odznaki Kol. Alicji Wolickiej „Zasłużony Sędzia Okręgu Mazowieckiego"; nadania tytułu „instruktora szkolenia Młodzieży wędkarskiej" osobom, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenie zorganizowane przez Komisję Młodzieżową Okręgu (lista w załączeniu) ; utworzenia klubów wędkarskich PKD Zegrze Południowe przy Kole nr 22 z siedzibą w Zegrzu, przy ul. Warszawskiej 13, oraz Klubu Wędkarskiego „Team Pruszków" przy Kole nr 18 w Pruszkowie; reguł technicznych zawodów organizowanych w Okręgu Mazowieckim, tj.: weryfikację wyników zawodników nieprzestrzegających p. 5. 20 „Zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego" oraz obowiązek powoływania Komisji Odwoławczej w 3-osobowym składzie, w celu obiektywnego rozpatrywania spraw spornych.