Z prac Zarządu Okręgu – grudzień 2018

W Domu Wędkarza w Warszawie 17 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.                  

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i pracowników Biura ZO.

Na grudniowym posiedzeniu Zarząd Okręgu podjął uchwały, które dot.:

 

 1. Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot::

– naprawy drogi dojazdowej i wykonania konstrukcji mnicha stawu nr 1 w Ośrodku Zarybieniowym Zatory;

– nadania Odznaki PZW „Wzorowy Młody Wędkarz”.

 2. Zatrudnienia Pani Grażyny Kocoń na stanowisku głównej księgowej Biura Zarządu Okręgu Maz. PZW.

 3. wprowadzenia podpisów elektronicznych dla członków zarządu, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o KRS.

 4. Zatwierdzenia jednolitego tekstu „Regulaminu zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2018 – 2020 oraz zasad rozgrywania indywidualnych i drużynowych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW”.

 5. Wprowadzenia zakazu wędkowania ze środków pływających na jeziorze Góra.

 6. Zatwierdzenia „Kalendarza imprez sportowych Okręgu Maz. w roku 2019”.

 7. Przyjęcia „Polityki ochrony danych osobowych”.

 8. Zarząd Okręgu Maz. PZW podjął decyzję w sprawie kół, które od lat, w ocenie działalności uzyskiwały najniższą liczbę punków, bądź nie wypełniały zadań statutowych ze względu na małą liczbę członków. Przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami wytypowanych kół, niektóre z nich utrzymano w strukturach po uwzględnieniu programów naprawczych, a wobec niektórych podjęto uchwały w sprawie likwidacji:

- Koła nr 20 w Serocku. Koło Nr 6 Warszawa przyjęło w swoje struktury sekcję „Serock”,

- Koła nr 37 Zegrze przy Centrum Szkolenia  Łączności i Informatyki,

- Koła nr 48 przy KG Legionowo,

- Koła nr 51 Kolejarz. Koło Nr 4 Warszawa Praga - Południe przyjęło w swoje struktury sekcję „Kolejarz”,

- Koła nr 52 Iłów,

- Koła nr 59 przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Koło Nr 79 Ursus przyjęło w swoje struktury sekcje po Kole Nr 59,

- Koła nr 91 Huta Warszawa,

       - Koła nr 68 Chorzele.

 9. Zatwierdzenia składu kadry Okręgu w dyscyplinie muchowej na rok 2019.

 10.Odwołania członka kadry Okręgu Maz w dyscyplinie spinningowej juniorów za niesportowe i nieetyczne zachowanie.

 11.Zatwierdzenia dokumentacji sportowej dla członków kadry Okręgu.

 

załącznik:

uchwały zarządu z dnia 17 grudnia 2018 r.