Z prac Zarządu Okręgu Mazowieckiego Luty 2011 r.

Na posiedzeniu 14 lutego 2011 r. zatwierdzono m.in.:
- bilans Okręgu za 2010 r. zobacz...
- preliminarz budżetowy na rok 2011 zobacz...
- w sprawie funkcjonowania łowisk specjalnych wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz że łowiska specjalne mogą funkcjonować tylko na podstawie umów, których podmiotem jest Okręg Mazowiecki PZW zobacz...
- Przyjęto nowy „Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego, w tym „Regulamin Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich" zobacz...
- zarejestrowano Klub Wędkarski ESOX z siedzibą w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 198.
- zlikwidowano Koło nr 61 SPEC, którego członkowie utworzą sekcję przy kole nr 7 Warszawa Ochota;
- zlikwidowano Klub Solvkroken Team;
- przydzielono wody pod opiekę kołom: Koła nr 50 Metro Warszawskie - Wisła od mostu Grota - Roweckiego - prawy brzeg (wspólnie z Kołem nr 5 Warszawa Praga - Północ); Koło nr 75 Ożarów Maz. - rz. Utrata od miejscowości Moszna do m. Rokitno; Koło nr 99 Kopana k/Tarczyna - rz. Jeziorka od źródeł do m. Głuchów wraz ze zbiornikami: Osieczek i Głuchów. Jednocześnie zmieniono przydział wody dla Koła nr 17 Piaseczno na rz. Jeziorkę od m. Głuchów do Piaseczna oraz zalewy Pólko i Głosków;
- Na podstawie § 46 p. 19 Statutu PZW zwolniono z obowiązku posiadania kont bankowych do 31 grudnia 2011 r. koła Okręgu Maz. liczące do 100 członków PZW.
 
Rzecznik Prasowy OMPZW
Andrzej Zieliński