Z prac Zarządu Okręgu – maj 2019

W Domu Wędkarza w Warszawie 27 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

 • zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2018 r. oraz budżetu na 2019 r.;
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. PZW za 2018 r.;
 • przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej Komisji Odznak z 11 kwietnia 2019 r.;
 • zatwierdzenia zmian we władzach Okręgu Maz. PZW;
 • wystąpienia do starosty powiatu radziejowskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR;
 • wystąpienia do starosty powiatu rypińskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR;
 • remontu nawierzchni parkingu i terenu rekreacyjno-konsumpcyjnego na terenie łowiska specjalnego w Halinowie;
 • zgody na naprawę grobli w Zakładzie Rybackim Zatory;
 • zgody na sprzedaż łodzi typu „Romana”;
 • zasad prowadzenia kont bankowych przez koła Okręgu Maz. PZW;
 • wystąpienia do ZG ws. przepisania Okręgowi majątku PZW na terenie gm. Siennica, pow. Mińsk Maz.
 • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:
 1. Zatwierdzenia cennika materiału zarybieniowego – wiosna 2019 r.”.
 2. Zatwierdzenia cennika usług na łowisku specjalnym w Halinowie i Ośrodku Rybackim w Wierzbicy.
 3. Nadania medalu „Zasłużony dla Mazowieckiego Wędkarstwa”.
 4. Wprowadzenia rozgrywek dwuturowych podczas mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW w dyscyplinie spławikowej w kat. U55+ oraz kat. U65+, zgodnie z obowiązującymi zasadami sportu wędkarskiego.
 5. Wstrzymania wydawania znaków wędkarskich i zezwoleń Kołu nr 100 BISTYP.
 6. Zawieszenia w prawach zawodnika, Kol. R. Tuszyńskiego.
 7. Zatwierdzenia zmian w komisjach egzaminacyjnych kół.
 8. Zmian w Uchwale nr 108/Z.O./2019 z 25 lutego 2019 r. dot. finansowania przez Okręg kursu na patent sternika  motorowodnego dla strażników SSR.
 9. Aneksu do Uchwały nr 39/Z.O./2018 z 18 lutego 2018 r. w sprawie rozprowadzania znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu.
 10. Zatwierdzenia cennika opłat – 2019 r. w schronisku wędkarskim w Mojtynach.
 11. Przydzielenia kołom wód pod opiekę.
 12. Wystąpienia do starosty powiatu kutnowskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR.
 13. Zatwierdzenia diet dla działaczy funkcyjnych w kołach.
 14. Wystąpienia do starosty powiatu grodziskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR.
 15. Nadania Odznaki PZW „Wzorowy Młody Wędkarz”.
 16. Nadania tytułu instruktora szkolenia młodzieży wędkarskiej.
 17. Podjęcia czynności prawnych w związku z zaginięciem dwóch worków z narybkiem.
 18. Zmian w preliminarzu budżetowym 2019 r., w części dot. działalności sportowej.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZ. PZW z 27 maja 2019 r.