Z prac Zarządu Okręgu – maj 2017

W Domu Wędkarza w Warszawie, 15 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Było to ostanie spotkanie władz Okręgu wybranych na kadencję 2013-2016. Prezes Zarządu Okręgu, Zbigniew Bedyński, serdecznie podziękował wszystkim za wytężoną pracę społeczną oraz osobisty wkład w realizację programu Okręgu w mijającej kadencji i wręczył wędkarskie upominki. Wyrazy uznania skierował także do kierownictwa i pracowników Biura ZO.

Uchwały podjęte przez Zarząd Okręgu dot.:

– zwołania V Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, który odbędzie się 25 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9;

– zatwierdzenia dokumentów na V Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, w tym: sprawozdania z działalności Okręgu Mazowieckiego za lata 2013 – 2016, realizacji Uchwały IV Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego, porządku i regulaminu Zjazdu oraz projektu założeń programowych Okręgu na lata 2017 – 2020;

– zatwierdzenia kandydatów na odznaki związkowe;

– zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych Kół PZW na kadencję 2017 – 2020;

– rozdysponowania środków ze sprzedaży  działki w Czarnowie: na modernizację Halinowa (sanitariat, wiata), SSR w Pomiechówku (remont pomostu) i SSR w Legionowie (modernizacja pomostu);

–  wystąpienia do Starosty Powiatu Piaseczyńskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR;

– wystąpienia do Starosty Powiatu Grajewskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR;

–  ustalenia liczby zastępców delegatów na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW;

– wystąpienia do prezydenta Łodzi z wnioskiem o powołania na terenie miasta Łodzi Społecznej Straży Rybackiej;

– dofinansowania w kwocie 2500 zł prac porządkowych nad jeziorem Moczydło (Jeziorko);

– rozłożenia na raty spłaty wartości komputerów zakupionych przez Koło Nr 69 „Miasto” i Koło Nr 85 w Kolnie.

Zarząd zatwierdził uchwały Prezydium Z.O. dot.:

– zatwierdzenia Cennika Materiału Zarybieniowego – Wiosna 2017, oraz Cennika Usług na Łowisku Specjalnym Halinów i Ośrodku Rybackim Wierzbica na 2017 r.;

– uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów podjętej przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 22 Zegrze Południowe. Zgromadzenie powinno dokonać wyboru 2, a nie 3 delegatów.

– zatwierdzenia zmian w składach Komisji Egzaminacyjnych Kół.

– nadania stopnia Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego;

– rozłożenia na raty spłaty wartości komputerów zakupionych przez Koło Nr 40 w Myszyńcu i Koło Nr 34  w Komorowie;

– wyrażenia zgody na wsparcie finansowe Koła Nr 34 w Komorowie w kwocie 3500 zł. Kwota zostanie przekazana po dostarczeniu faktury za zakup mebli i sprzętu AGD.

–  nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz”;

– zgody na zakup dodatkowych stanowisk do programu komputerowego Finanse  i Księgowość Symfonia ERP;

– zgody na ufundowanie nagrody za zajęcie II miejsca na Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw;

– wprowadzenia wymiarów ochronnych dla bolenia – 40 cm, i lina – 25 cm, na zawodach rozgrywanych na żywej rybie w Okręgu Mazowieckim, w tym organizowanych przez koła, sekcje i kluby;

– skrócenia zakazu wędkowania ze środków pływających oraz zakazu łowienia na żywca i martwą rybkę do 29 kwietnia 2017 r.. tj. o dzień ustawowo wolny od pracy;

– przyznania licencji sędziowskich.