Z prac Zarządu Okręgu – grudzień 2020

W Domu Wędkarza w Warszawie 14 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.

Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

 • przyjęcia ordynacji wyborczej do władz i organów kół w kampanii sprawozdawczo-wyborczej na kadencję 2021 – 2024;
 • przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w kołach na 2021 r.;
 • przyjęcia „Zasad przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych członków kół w 2021 roku”.
 • przyjęcia „Zasad gospodarki finansowej kół PZW”;
 • zatwierdzenia „Kalendarza imprez sportowych Okręgu na 2021 r.”;
 • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:
 1. Zgody na sprzedaż łodzi motorowej i zakup wiaty garażowej w Zakładzie Rybackim Janowo.
 2. Przekroczenia pogotowia kasowego w Kole nr 8 Wilanów.
 3. Nadania Odznaki PZW „Wzorowy Młody Wędkarz” dwóm członkom Koła nr 39 Warszawa Białołęka.
 4. Zmian w Regulaminie przyznawania medali „Za działalność dla Mazowieckiego Wędkarstwa”.
 5. Zmian w preliminarzu budżetowym sportu.
 6. Wypowiedzenia Kołu Miejskiemu nr 115 w Płocku dzierżawy stanicy wędkarskiej Soczewka.
 7. Zgody na korzystanie z drogi wewnętrznej PZW prowadzącej do łowiska Krzywie.
 8. Rozliczenia zezwoleń wraz z hologramami wydanych bez obowiązku wykupienia składek członkowskich okręgowych na wędkowanie w wodach Okręgu Maz. PZW w 2020 r. oraz uszkodzonych hologramów objętych protokółem likwidacyjnym podpisanym przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
 9. Refundacji części kosztów adaptacji budynku w schronisku użytkowanym przez Koło nr 24 Pomiechówek.
 10. Zakupu i montażu agregatu chłodniczego w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy.
 11. Zgody na przekazanie Kołu nr 81 w Szepietowie odszkodowania z Urzędu Miejskiego w Szepietowie.
 12. Zgody na udzielenie pożyczki Kołu nr 6 Warszawa Wola.
 13. Przyjęcia elektronicznego systemu zgłaszania zawodów organizowanych przez koła i kluby PZW na wodach Okręgu Maz. oraz systemu rejestracji zawodników.
 14. Zgody na zakup z funduszu statutowego dwóch komputerów do Biura ZO.
 15. Zatwierdzenia protokołu Kolegium Sędziów Okręgu Maz. PZW w sprawie przyznania licencji sędziowskich.
 16. Uzupełnienia zapisu w „Regulaminie Sędziowskiego Sportu Wędkarskiego Okręgu Maz. PZW”.
 17. Zgody na połączenie Kół nr 134 „Starówka” i nr 136 KW Policji w Łodzi.
 18. Zmian w Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 39 Warszawa Białołęka.
 19. Umorzenia Kołu nr 118 w Radziejowie Kujawskim kwoty 600 zł za drogę dojazdową do jeziora Bytoń.
 20. Zatwierdzenia składu Komisji ds. przejęcia stanicy „Soczewka”.
 21. Zgody na przedłużenie ważności podpisów elektronicznych członkom Zarządu.

załączniki :

- uchwały zarządu okręgu maz. pzw z 14 grudnia 2020 r.

Po wyczerpaniu porządku obrad prezes Zbigniew Bedyński złożył członkom Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz pracownikom Biura ZO życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2021.