Z prac Zarządu Okręgu – luty 2013

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, które odbyło się 18 lutego 2012 r., podjęto szereg uchwał. Oto najważniejsze z nich:

- w sprawie zwołania IV Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, który odbędzie się w niedzielę 16 czerwca 2013 roku w Sali konferencyjnej Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5; zobacz...

- w sprawie zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2012 r. zobacz.. 

- w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2013 rok; zobacz... 

- w sprawie zatwierdzenia oceny działalności Kół Okręgu Maz. PZW za 2012 rok; zobacz...

- w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji postępowania z przedmiotami, których odbiór przez PZW został orzeczony wyrokiem lub postanowieniem sądu"; zobacz...

- w sprawie wyróżnienia medalem „Za zasługi dla mazowieckiego wędkarstwa" Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej; zobacz...

- w sprawie „Kalendarza zawodów sportowych Okręgu Maz. PZW na 2013 r."; zobacz...

- w sprawie powołania kadry Okręgu Mazowieckiego PZW w dyscyplinie spławikowej seniorów i młodzieży na 2013 r.;  zobacz...

- w sprawie wód przydzielonych pod opiekę kołom;  zobacz...

- w sprawie łowiska specjalnego w Makowie Mazowieckim, które staje się wodą ogólnodostępną.  zobacz...