Z prac Zarządu Okręgu – luty 2016

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się 22 lutego br. w Warszawie, podjął uchwały dot.:

- zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2015 r. oraz budżetu na 2016 r. (uchwała) ;

- przyjęcia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2016 r. (uchwała) ;

- zatwierdzenia oceny działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW za 2015 r. (uchwała) ;

- uporządkowania stanu formalno - prawnego SSR działającej na terenie powiatu szczytnowskiego przy Zakładzie Rybackim w Janowie;

- zatrudnienia Janusza Klenczona na stanowisku dyrektora biura Zarządu Okręgu Maz. PZW;

- zatwierdzenia diet dla działaczy funkcyjnych w kołach;

- zmiany w zasadach wędkowania w wodach Okręgu Maz. PZW w roku 2016;

- wystąpienia do starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej;

- wystąpienia do starosty rypińskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej:

- zatwierdzenia zmiany w składzie Komisji ds. Oceny Działalności Kół.

Zarząd Okręgu zatwierdził również uchwały podjęte przez Prezydium ZO, które dotyczyły:

- zatwierdzenia „Kalendarza imprez sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW na rok 2016";

- zatwierdzenia zmian w komisjach egzaminacyjnych kół;

- zawieszenia w czynnościach prezesa i członka Zarządu Koła PZW Nr 72 „Energopap" w Ostrołęce;

- powołania pełnomocnika do nadzorowania pracy Zarządu Koła Nr 72 „Energopap" w Ostrołęce;

- upoważnia prezesa ZO do podjęcia działań związanych z przekazaniem schroniska Mojtyny do Okręgu Maz. PZW oraz podejmowania decyzji dot. funkcjonowania schroniska;

- uzupełnienia „Regulaminu Kolegium Sędziów Sportu Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego PZW";

- wystąpienia do starosty Powiatu Pruszkowskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR;

- zezwoleń wraz z hologramami wydanych bez konieczności wykupienia składek członkowskich okręgowych w roku 2015 oraz uszkodzonych hologramów i znaków okręgowych;

- nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz";

- likwidacji Koła Nr 44 w Czosnowie;

- refundacji dla Koła Nr 6 Warszawa Wola;

- zatwierdzenia zmian w Komisjach Egzaminacyjnych Kół;

- umorzenia części pożyczki udzielonej Kołu Nr 56  MZK;

- zgody na prowadzenie wypożyczalni rowerów wodnych i kajaków na Jeziorze Skrzyneckim;

- wykonania zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego;

- zatwierdzenia weryfikacji sędziów wędkarskich.

 

Rzecznik prasowy OM PZW