Ocena działalności Kół 2015 r./odwołania

Na wniosek Prezydium, Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW podjął uchwałę , w sprawie zatwierdzenia Oceny Działalności Kół Okręgu Mazowieckiego za 2015 rok.

Suma punktów zatwierdzona przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW - zgodnie z regulaminem - jest ostateczna i nie podlega dalszym procedurom odwoławczym.

W załączeniu tabela z liczbą punktów, uzyskanych w wyniku nadesłanych i rozpatrzonych odwołań.

 

Oceny Działalności Kół Okręgu Mazowieckiego za 2015 rok

Objaśnienie do tabeli z działalności koła

Uchwała Nr 114/Z.O./2016