Z prac Zarządu Okręgu – luty 2014

Na posiedzeniu 17 lutego 2014 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego zatwierdził m.in. bilans Okręgu za 2013 r. (zobacz) , preliminarz budżetowy na 2014 r. (uchwała) , ocenę działalności Kół Okręgu Mazowieckiego za rok 2013 oraz podjął uchwałę w sprawie utworzenia we Włocławku biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego przy ul. Sienkiewicza 15 (uchwała) .

Zarząd Okręgu zatwierdził także uchwały Prezydium ZO dotyczące: utworzenia Koła PZW nr 45 z siedzibą przy OSP Cisie, zastrzegając, że warunkiem kontynuacji jego działalności będzie uzyskanie do końca grudnia 2015 r. minimum 200 członków; porozumienia z Okręgiem PZW w Siedlcach w sprawie udostępnienia wód obwodu rybackiego rzeki Bug nr 5 wędkarzom okręgu siedleckiego; powołania koordynatora do kontaktów z kołami byłego Okręgu Płocko-Włocławskiego, kol. Tadeusza Lubowieckiego; uzupełnienia kadry Okręgu o zawodników wyłonionych na podstawie rozgrywek Grand Prix i mistrzostw byłego Okręgu Płocko-Włocławskiego , a także zmian w pkt. III.4 Regulaminu Zawodów w Wędkarstwie Podlodowym .

Na lutowym posiedzeniu ZO kol. Zbigniew Korpalski otrzymał z rąk prezesa ZO Zbigniewa Bedyńskiego odznakę „Honorowy Członek PZW" przyznaną przez XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW.

 

Rzecznik prasowy OM PZW