Z prac Zarządu Okręgu – listopad 2017

W Domu Wędkarza w Warszawie 20 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

 • zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2018 r.;
 • zatwierdzenia składów osobowych komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego;
 • przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego kół na 2018 r.;
 • przyjęcia „Zasad przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych członków Kół w 2018 roku”;
 • zatwierdzenia ramowych tematów na spotkania prezesów i skarbników kół Okręgu Maz. PZW;
 • zmiany rachunków bankowych kół Okręgu Maz. PZW;
 • porozumień międzyokręgowych na 2018 r. – zgoda na podjęcie współpracy z Okręgiem w Siedlcach i Białymstoku.
 • terminu spłaty pożyczki udzielonej Zarządowi Koła Nr 1 Warszawa Śródmieście – do 31 maja 2018 r.;
 • utworzenia Społecznej Straży Rybackiej na terenie miasta Łodzi oraz powołania na funkcję komendanta tej straży Kol. Zdzisława Jałowieckiego;
 • porozumienia o współpracy z Krajowym Związkiem Wędkarskim Branderburg DAV e.V. i Krajowym Związkiem Wędkarskim Mecklenburg – Vorpommern w VdSF e.V.;
 • wykonania robót remontowych w Ośrodku Zarybieniowym Świesz;
 • uhonorowania nagrodą rzeczową Kol. Mateusza Turka za zdobycie brązowego medalu w Spławikowych Mistrzostwach Świata – Irlandia 2017;
 • zlecenia Kołu Nr 13 Legionowo organizacji III Mistrzostw Polski Teamów w Wędkarstwie Spinningowym na wodach Jeziora Zegrzyńskiego w dniach 18 – 21 października 2018 r.;
 • zgody na organizację przez Koło nr 2 Warszawa Żoliborz III Ogólnopolskich Zawodów Spławikowych – Memoriał Stanisława Wolickiego, które odbędą się 8 września 2018 r. na Kanale Żerańskim w Warszawie;
 • wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Okręgu Maz za rok 2017;
 • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:

1. Przyznania licencji sędziowskich.

2. Remontu budynku magazynowego w Zakładzie Rybackim Janowo.

3. Zgody na zakup i instalację agregatu prądotwórczego w Zakładzie Rybackim Janowo.

4. Zgody na remont lub zakup nowego silnika do samochodu służbowego Jeep Cherokee. Samochód służy do transportu narybku oraz prowadzenia kontroli nad jeziorami i rzekami na terenie Płocka i Włocławka.