Z prac Zarządu Okręgu – listopad 2014

2014-12-08 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 17 listopada 2014 r. podjął uchwały:

- w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2015 roku (uchwała) ;

- w sprawie zatwierdzenie ramowych tematów na spotkania prezesów, skarbników i przewodniczących komisji rewizyjnych kół;

- w sprawie przyjęcia „Zasad gospodarki finansowej kół PZW" (uchwała);

- w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczych członków kół za 2014 rok" (uchwała);

- w sprawie przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w Kołach na 2015 r. (uchwała);

- w sprawie porozumień międzyokręgowych na 2015 r. (uchwała);

- w sprawie zmian w załączniku do „Regulaminu postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej" (uchwała);

- w sprawie zatwierdzenie kadry Okręgu Mazowieckiego na 2015 rok w poszczególnych dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej, spinningowej, muchowej, morskiej, podlodowej i rzutowej (uchwała);

 

Zarząd Okręgu zatwierdził także uchwały Prezydium ZO z października 2014 r. dot.: wystąpienia z wnioskiem do starosty powiatu otwockiego o odwołanie z funkcji komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej, Kol. Marka Prejsa z Koła Nr 16 w Otwocku, w związku jego rezygnacją, i powołanie na tę funkcję Kol. Zdzisława Gromaka z Koła Nr 26 w Józefowie, a także przyznania na wniosek Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego 17 licencji sędziowskich (uchwała).

 

 

Rzecznik prasowy OMPZW