Z prac Zarządu Okręgu – wrzesień 2019

W Domu Wędkarza w Warszawie 30 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

 • zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół PZW, które odbyły się w 2019 r.;
 • zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego – jesień 2019”, wyprodukowanego w ośrodkach własnych: OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo i OZ Świesz;
 • skierowania wniosku do Zarządu Województwa Mazowieckiego o zniesienia obrębu ochronnego „Ujęcie Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew nr 8, ustanowionego Uchwałą Nr 16/12/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego 4 stycznia 2011 r.;
 • rejonizacji rozprowadzania znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu;
 • zgody na użyczenie samochodu KIA Sportage wraz z kartą paliwową Społecznej Straży Rybackiej przy Kole nr 106 w Gąbinie;
 • aktualizacji polityki ochrony danych osobowych;
 • powołania inspektora ochrony danych osobowych;
 • wystąpienia do starosty powiatu w Przasnyszu o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego SSR;
 • powołania Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata Teamów w Wędkarstwie Spinningowym 2020 r., które odbędą się na Jeziorze Zegrzyńskim;
 • przyznania licencji sędziowskich;
 • zgody na zniesienie trwałego użytkowania działki w obrębie Plebanka w gminie Aleksandrów Kujawski (wniosek wójta Gminy Aleksandrów Kujawski).
 • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:
 1. Przeprowadzenia dezynsekcji w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy – ze środków własnych Ośrodka.
 2. Nadania tytułu „Sędzia Honorowy PZW Dyscyplin Wędkarskich”.
 3. Przyznania licencji sędziowskich.
 4. Zmiany terminu Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Dobrzyniu nad Wisłą, która w nowym terminie odbyła się w dniach 6 – 7 lipca 2019 r.
 5. Zatwierdzenia zmian w komisjach egzaminacyjnych kół: nr 17 w Piasecznie; nr 23 w Zielonce; nr 99 w Pawłowicach i nr 118 w Radziejowie.
 6. Wystąpienia do Zarządu Głównego PZW o zgodę na przyjęcie odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 37/II/2018 z 26 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.
 7. Ufundowania nagrody za zajęcie II miejsca na Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, który odbył się 7 września 2019 r. (kwota 2 tys. zł z funduszu statutowego).
 8. Rozpatrzenia wniosku o umożliwienie przeprowadzenia instalacji kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do działek, a będącej własnością Okręgu Mazowieckiego PZW, która położona jest w Długiej Kościelnej (gm. Halinów);
 9. Akceptacji wyliczonego ryzyka w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1).
 10. Zgody na organizację przez Koło nr 9 w Błoniu Rzutowych Indywidualnych Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 20 – 22 września 2019 r. na Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Błoniu.
 11. Przyznania licencji sędziowskich.
 12. Pozbawienia jednego z sędziów licencji sędziowskiej.
 13. Wystąpienia do Zarządu Głównego PZW o zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Łąck nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 2351 m², stanowiącej odcinek drogi gruntowej w Miejscowości Matyldów. Warunkiem przekazania w/w gruntu na rzecz Gminy Łąck jest przekazanie przez tę gminę działki (proponowanej jako ekwiwalent) o powierzchni 2049 m², położonej w miejscowości Zdwórz.
 14. Obchodów 70-lecia Okręgu Maz. PZW i powołania komitetu organizacyjnego.
 15. Zakupu komputera do działu księgowości wraz z oprogramowaniem za kwotę 4.200 zł.
 16. Udzielenia pełnomocnictwa wiceprezesowi ds. inwestycyjno – schroniskowych do prowadzenia negocjacji z wójtem Gminy Łąck w sprawie działek leżących w tej gminie.
 17. Pokrycia kosztów startu kol. B. Krzyżaka w Spławikowych Mistrzostwach Świata – Hiszpania 2019, zdobywcy tytułu Indywidualnego i drużynowego mistrza świata w wędkarstwie spławikowym w kat. U 20 (przyznano kwotę 7 tys. zł).

 

- Uchwały Zarządu Okręgu MAZ. PZW z 30 września 2019 r.

- Odpowiedzi na wnioski z Kół Okręgu Mazowieckiego PZW z walnych zgromadzeń sprawozdawczych w 2019 r.