Z prac Zarządu Okręgu – wrzesień 2020

W Domu Wędkarza w Warszawie 28 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Prezesa Koła Nr 56 MZK Wiesława Domaszewskiego. Miłym akcentem po rozpoczęciu posiedzenia było uhonorowanie członków władz i organów oraz pracowników Biura OM okolicznościowymi medalami wydanymi z okazji 70-lecia Okręgu Mazowieckiego PZW. Medale wręczał prezes Zbigniew Bedyński. Przypomnijmy, że uroczyste obchody jubileuszu, które zaplanowano na 2020 r., zostały odwołane w związku epidemią koronawirusa.

Na wrześniowym posiedzeniu Zarząd Okręgu podjął następujące uchwały, które dot.:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i podziału wyniku finansowego;
 • zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół PZWw 2020 r.
 • zatwierdzenia „Cennika materiału zarybieniowego – jesień 2020”, produkowanego w ośrodkach własnych (OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo i OZ Świesz);
 • powołania rzecznika dyscyplinarnego Okręgu;
 • wniosków pokontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
 • zatwierdzenia jednolitego tekstu „Regulaminu kolegium sędziowskiego sportu wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego PZW”;
 • wręczenie medali okolicznościowych z okazji 70-lecia Okręgu Maz. PZW;
 • likwidacji Biura Zarządu Okręgu Maz. PZW w Łodzi przy ul. Narutowicza 77;
 • zawodów wędkarskich nad Zalewem Niewiadoma organizowanych przez Klub Wędkarski „Traper”;
 • wniosku do Okręgowej Komisji Rewizyjnej o dokonanie kontroli w Kole nr 100 Bistyp;
 • zgody na wycenę pomieszczeń do wykończenia w Zakładzie Rybackim Janowo;
 • organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w Wędkarstwie Rzutowym w 2021 r. przez Koło nr 9 Błonie;
 • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:
 1. Zmiany na stanowisku kierownika Zakładu Rybackiego w Janowie.
 2. Wystąpienia do Starosty Powiatu Grajewskiego o zmianę na stanowisku komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej.
 3. Zmian w Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 2 Warszawa Żoliborz i Koła nr 13 Legionowo.
 4. Zatwierdzenia aneksu do „Regulaminu rozgrywania zawodów wędkarskich w dyscyplinach wędkarskich”, zatwierdzonego 15.06. 2020 r. uchwałą nr 181/2020 Prezydium Z.O.
 5. Wyposażenia sali konferencyjnej i aneksu kuchennego w Zakładzie Rybackim Janowo.
 6. Aktualizacji programów komputerowych, usług informatycznych i zakupu kas fiskalnych.
 7. Zgody na jednorazowe wędkowanie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dla członków Klubu Seniora w dniu 23 września 2020 r. na łowisku w Halinowie.
 8. Powołania komisji odbioru robót związanych z budową wylęgarni w Zakładzie Rybackim Janowo.
 9. Remontu „Sekretariatu kół” na parterze Domu Wędkarza przy ul. Twardej 42.
 10. Zamknięcia stanicy wędkarskiej w „Soczewce”.

załączniki :

- uchwały zarządu okręgu maz. pzw z 28 września 2020 r.

- odpowiedzi na wnioski z Kół OMPZW 2021 r.