Komisje Problemowe

1.  Komisja ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód:

-  Kol. Kazimierz Mazurek - przewodniczący komisji,

-  Kol. Michejasz Kujanek - członek komisji,

-  Kol. Bogdan Recielski - członek komisji,

-  Kol. Jarosław Fill - członek komisji,

-  Kol. Stanisław Prusaczyk - członek komisji,

-  Kol. Szczepan Czernecki - członek komisji,

-  Kol. Krzysztof Kobryniak - członek komisji.

2.  Komisja ds. Ekonomiczno - Finansowych:

-  Kol. Tomasz Młynarczyk - przewodniczący komisji,

-  Kol. Zdzisław Szacherski - sekretarz komisji,

-  Kol. Wiesław Stańczak - członek komisji,

-  Kol. Mateusz Szabelski - członek komisji.

3.  Komisja ds. Promocji:

-  Kol. Krzysztof Kobryniak - członek komisji,

-  Kol. Andrzej Zieliński - członek komisji,

-  Kol. Marcin Popowski - sekretarz komisji.

4.  Komisja ds. Organizacyjnych:

-  Kol. Sławomir Olikowski - przewodniczący komisji,

-  Kol. Piotr Bojanek - członek komisji,

-  Kol. Zdzisław Szacherski - członek komisji,

-  Kol. Waldemar Grzelak - członek komisji,

-  Kol. Tadeusz Szewczyk - członek komisji.

5.  Komisja ds. Inwestycyjno - Schroniskowych:

-  Kol. Ryszard Kos - przewodniczący komisji,

-  Kol. Andrzej Jończyk - sekretarz komisji,

-  Kol. Jerzy Adamkiewicz - członek komisji,

-  Kol. Dariusz Bąk - członek komisji,

-  Kol. Piotr Bojanek - członek komisji,

-  Kol. Waldemar Chendyński - członek komisji,

-  Kol. Mirosław Konopka - członek komisji,

-  Kol. Bogdan Penconek - członek komisji,

-  Kol. Sławomir Olikowski - członek komisji,

-  Kol. Jacek Szafrański - członek komisji,

-  Kol. Grzegorz Szerszeniewski - członek komisji,

-  Kol. Marek Walczak - członek komisji.

6.   Komisja ds. Odznaczeń:

-  Kol. Wiesław Stańczak - przewodniczący komisji,

-  Kol. Sławomir Olikowski - członek komisji,

-  Kol. Ryszard Kos - członek komisji,

-  Kol. Leszek Szyler - członek komisji,

-  Kol. Waldemar Chendyński - członek komisji,

-  Kol. Stefan Gaś - członek komisji,

-  Kol. Piotr Małecki - członek komisji.

7.   Komisja ds. Oceny Działalności Kół:

-  Kol. Piotr Bojanek - członek komisji,

-  Kol. Tomasz Młynarczyk - członek komisji,

-  Kol. Waldemar Grzelak - członek komisji,

-  Kol. Jarosław Gadzała - członek komisji,

-  Kol. Cezary Wieczorek - członek komisji,

-  Kol. Józef Lupa - członek komisji,

-  Kol. Bogdan Recielski - członek komisji,

-  Kol. Wiesław Stańczak - członek komisji.

8.   Komisja ds. Współpracy z Kołami:

-  Kol. Mirosław Konopka (Koła Nr : 13, 14, 19, 21, 23, 29, 34, 38,  60, 61, 64, 65, 72, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88)

-  Kol. Zdzisław Szacherski (Koła Nr : 15, 20, 22, 24, 30, 36, 37, 40, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74)

-  Kol. Tadeusz Szewczyk (Koła Nr: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 53, 56, 76, 77, 78, 90, 94, 96)

-  Kol. Ryszard Kos (2, 6, 7, 9, 11, 18, 35, 39, 41, 43, 50, 51, 58, 59, 75, 79, 91,  97, 99, 100).

-  Kol. Tadeusz Lubowiecki (102, 103 ,105, 106, 107, 108, 109, 110, 112,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)

-  Kol. Jerzy Pawłoski (130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140)