Rozbudowa Zakładu Rybackiego w Janowie

Tytuł operacji: Rozbudowa Zakładu Rybackiego w Janowie poprzez budowę obiektu wylęgarniczo-podchowowego.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Beneficjent: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Poziom dofinansowania: 50%

Kwota dofinansowania: 1 141 393,00 zł

Kwota z EFMR: 856 044,75 zł

Całkowita wartość projektu: 3 475 643,69 zł

Efekty operacji: Efektywność produkcyjna operacji (w przypadku obiektów wylęgarniczo-podchowowych)
- roczna zdolność inkubacji ikry: 200 l.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
 i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.